Jazyky: CZ | EN | RU
Na jihočeské Technice si hodnotí kvalitu vzdělávání sami. Jako jedni z prvních

 

Jak studenti prospívají, co umí a co je akademici naučí. Sebehodnocení, které nepodcení žádná dobrá vysoká škola na světě, svěřila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích nové Radě pro vnitřní hodnocení. Ta byla založena v dubnu, připravila pravidla hodnocení, která v říjnu ministerstvo školství zaregistrovalo.

Jediná jihočeská Technika tak jako jedna z prvních reagovala na loňskou novelu zákona o vysokých školách, která mění systém akreditací a předpokládá větší zodpovědnost samotných škol při řízení kvality.

„Ne všechny školy na nové podmínky reagují podobně. Někde tuto roli svěřili vědecké radě. Ale pokud má škola ambici být aktivní při řízení kvality programů a vzdělávání, Radu pro vnitřní hodnocení zřídí. Naznačuje tak, že za určitý čas bude chtít přejít od akreditací jednotlivých studijních programů k akreditaci tzv. institucionální, a pak si obory akreditovat sama,“ vysvětluje rektor Marek Vochozka.

Rada, v níž působí vlastní akademici i ti z jiných vysokých škol a odborníci z praxe, hodnotí kvalitu pedagogické a tvůrčí, tedy vědecké a publikační, činnosti. A také tzv. třetí roli školy. Tou je její spolupráce s firmami a působení v regionu a společnosti. Aktuálně řeší záměry akreditací a žádosti o akreditaci programů, které pak posoudí Národní akreditační úřad. „V první fázi se chceme naučit pracovat s programy a až v průběhu let budeme mít snahu získat institucionální akreditaci,“ dodal rektor.

Podle něho měla škola velkou výhodu v tom, že dosavadní obory koncipovala v duchu připravované novely. Obory v dnešní podobě totiž zaniknou a nově budou jen programy, členěné na specializace. „My obory netříštili a snažili se je sdružit podobně jako programy. Akreditovali jsme obor Strojírenství v programu Strojírenství. Zůstane tedy program Strojírenství se specializacemi,“ doplnil.

Jiné Techniky třeba v Programu Strojírenství nabízejí obory jako Průmyslové inženýrství, Materiálové inženýrství, Konstrukce, Strojírenské technologie. Nyní je budou muset spojit do programu, což přinese určité obtíže. Českobudějovické VŠTE se přitom vyplácí, že při akreditacích řadu let zapojuje kolegy z jiných škol a podniků. Tím má srovnání s trendy v českém i světovém vysokém školství a zná názory budoucích zaměstnavatelů absolventů.

Rada pro vnitřní hodnocení se tak stává klíčovým orgánem, který Národnímu akreditačnímu úřadu garantuje kvalitu školy, její personální obsazení stejně jako tvůrčí činnosti vědeckých a akademických pracovníků. Určuje, jaký má být profil absolventa, výstupy z učení a jak je ověřovat.