Jazyky: CZ | EN | RU
Do prvních ročníků VŠTE letos nastoupí na 1200 posluchačů

 

Přestože ze středních škol vychází kvůli početně slabším ročníkům méně maturantů, českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) by se to v novém akademickém roce 2017/18 zásadně dotknout nemělo.

„Letos registrujeme 1200 nových posluchačů bakalářských programů. To je velmi podobné jako v předchozích letech. Loni jsme měli 1360 nových vysokoškoláků - bakalářů, a předloni necelých 1100. Zájem o studium technických a ekonomických oborů tedy trvá. To nás velmi těší,“říká Zuzana Rowland, ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE. Vysvětluje to postupnou změnou společenského klimatu, kde prestiž technického vzdělání stále roste a absolventi zpravidla nacházejí dobré pracovní uplatnění.

„Počty nových posluchačů zhruba odpovídají poptávce místních firem a potřebám regionálního trhu práce. V Česku nižší počet uchazečů o vysokoškolské studium registruje kvůli nižší demografické křivce řada univerzit. Proto jsme se zájmem o studium na VŠTE spokojeni,“potvrzuje prorektor Vojtěch Stehel.

Celkem tedy bude letos VŠTE opět navštěvovat zhruba 4500 studentů v prezenční a kombinované formě studia. Vedle toho ale ještě na škole působí každý semestr na dva tisíce účastníků celoživotního vzdělávání, které je jednou z důležitých činností jediné jihočeské „techniky“.

Ta letos opět nabízí dva magisterské a šest bakalářských oborů s řadou specializací ze strojírenství, dopravy, stavebnictví a ekonomiky. Právě magisterské technické obory Konstrukce staveb a Logistické technologie zaznamenávají nevyšší převis poptávky nad počtem nově přijatých studentů. Těch je letos 120.

Do 8. října lze ještě podávat přihlášky ke studiu dvouletých programů akreditovaných European Council of Business Administration, a to magisterského programu MBA se zaměřením na Finanční management a bakalářského programu BBA se zaměřením na Oceňování podniku. Toto studium je součástí celoživotního vzdělávání.