Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE má 340 nových absolventů. Poprvé i z Centra technických studií v Táboře

Dalších 340 studentů naší školy se zařadilo mezi její absolventy a ukončilo akademický rok 2016/17. Při promocích na přelomu srpna a září pak převezmou bakalářské nebo magisterské diplomy. U sedmnácti z nich budou „červené“ jako symbol toho, že školu ukončili s vyznamenáním.

Poprvé přitom první bakaláři ukončili i specializaci Strojírenské technologie v Centru technických studií VŠTE v Táboře. „Toho si velmi ceníme, protože to je právě role profesně orientovaných polytechnických škol. Reagovat na potřeby průmyslu a regionu,“ říká Vojtěch Stehel, prorektor VŠTE. Táborské centrum je součástí školy od září 2014, kdy v něm začala výuka. „Ve zdejší aglomeraci má průmysl silné postavení a zřejmě i proto je o studium v našem centru relativně dobrý zájem. A to i přes demografické poklesy maturitních ročníků,“ dodává prorektor.

„Mezi čerstvými bakaláři jsou absolventi oborů Ekonomika podniku, Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Stavební management a Konstrukce staveb. Titul Ing., pak mohou používat absolventi magisterských oborů Logistické technologie a Konstrukce staveb,“ vypočítává Michaela Středová, zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost Ústavu technicko-technologického. Ta očekává, že slavnostních promocí se účastní 285 studentů.

Absolventi naší školy přitom patří mezi vysokoškoláky, kteří nemají se sháněním práce problém. Jak ukázal loňský průzkum, vycházející z metodiky ministerstev školství a práce a sociálních věcí, ze 100 jich 95 našlo zaměstnání bez vážnějších problémů.

Letos by situace měla být ještě lepší, neboť nezaměstnanost našich absolventů se v prvním pololetí pohybovala okolo 2,5 procenta.

Potvrzuje se tak, že už výběr studijního oboru a vysoké školy ovlivňuje pozdější uplatnění na trhu práce. Firmy u absolventů budějovické techniky oceňují nejen odbornost a specializaci v oborech, ale i pracovní zkušenosti získané během odborných praxí. Studijní programy naší školy v posledním ročníku zahrnují v Česku nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Absolventům to pak dává větší prostor při hledání práce. Pro představu - škola se zhruba 4500 posluchači má uzavřeno na 1500 rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá na 900 studentů.