Jazyky: CZ | EN | RU
Daniela Kučerku z VŠTE ocenili na Slovensku

 

Daniel Kučerka, zástupce vedoucí katedry oborových didaktik Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, obdržel čestné uznání na Fóru inženýrů a techniků Slovenska za organizační, metodickou a lektorskou činnost ve Svazu slovenských vědeckotechnických společností, kde je místopředsedou Informační společnosti pro výchovu a vzdělávaní. Ocenění mu v Bratislavě předal předseda svazu profesor Dušan Petráš.

„Podařilo se nám třeba být spoluorganizátorem všech ročníku mezinárodní konference Schola, která se zabývá právě didaktikou. Její poslední ročník byl mimochodem v Praze,“ vysvětluje Daniel Kučerka. Ten se přitom snaží propojit slovenskou Informační společnost se sekcí strojírenských technologií při VŠTE. Výsledkem jsou společné semináře, z nichž poslední se konal v v dubnu v Levicích.

Daniel Kučerka na VŠTE pracuje od roku 2012. Byl u akreditace nového oboru Strojírenství, pomáhal vybudovat Katedru strojírenství, jejímž byl také vedoucím. Dlouhodobě se věnuje strojírenství a hlavně didaktice odborných technických předmětů se zaměřením na strojírenství. Loni na VŠTE založil v rámci České strojnické společnosti ČSVTS sekci strojírenských technologií. „Chci propagovat VŠTE na veřejnosti, rozvíjet její spolupráci se středními odbornými školami a tedy i technické vzdělávání. Proto třeba na škole věnujeme takovou pozornost mezinárodní technické olympiádě středoškoláků nebo organizujeme semináře s přednáškami odborníků z praxe,“ dodává.

O svém působení na VŠTE přitom říká, že zde má příležitost se věnovat tomu, co ho zajímá. Kromě výuky strojírenských předmětů a publikační činnosti také studentům v jejich mimoškolních aktivitách. Byl například u úspěšného projektu studentské buginy se čtyřmi podanými patenty, o jejichž administraci se stará. „Je to způsob, jak se podílet na šíření dobrého jména naší školy a rozvoji spolupráce s českými a slovenskými středními školami,“ říká. Nyní se podílí rovněž na akreditaci studijního oboru učitelství odborných technických předmětů.

Daniel Kučerka

Daniel Kučerka v rozhovoru s Josefem Vališkou, šéfredaktorem TechMagazínu.