Jazyky: CZ | EN | RU
Vítěz studentské Presty Vojtěch Zmek: Myslím, že do ulice by tento polyfunkční dům zapadl

 

Součástí soutěžní přehlídky staveb Presta jižní Čechy 2014 - 2016 byla rovněž soutěž studentských prací jihočeských stavebních škol. V kategorii vysokých škol v ní zvítězil Vojtěch Zmek, který na naší škole studuje třetím rokem obor Konstrukce staveb. Porota ocenila jeho semestrální práci řešící dostavbu proluky v českobudějovické ulici Fráni Šrámka.

Jak k tomu došlo?

Zadanou proluku jsme řešili v rámci předmětu Projekt I. Cílem bylo navrhnout polyfunkční dům v zadané lokalitě. Okolní zástavba je poměrně zastaralá. Nejspíš právě proto působí můj návrh na spoustu lidí rozpačitě, protože je relativně novodobý s moderními architektonickými prvky, jako jsou předsazené obezděné balkony, které jsou nelineárně uspořádané, ale i přesto si myslím, že do ulice by tento polyfunkční dům zapadl. Nikterak neporušuje uliční čáru ani regulační plán ulice, a jak jsem už zmiňoval před porotou Presta - student v krajském kole, tak se na Pražském předměstí nachází víc novodobých objektů, které mají například plochou střechu, nebo moderní architektonické prvky či fasády.

Proč právě toto trochu kontroverzní řešení?

Stěžejní myšlenkou bylo vytvořit netradiční zajímavou stavbu uprostřed městské zástavby. Jak se mi to povedlo, musí každý zhodnotit sám, protože klasifikace vzhledu je velmi subjektivní, z 10 lidí může být 10 různých pohledů. Podle mne ale může dojít k realizaci podle této projektové dokumentace. Proluka je nedaleko obchodního centra IGY, má tedy o poměrně lukrativní polohu. V každém případě jsem rád, že jsem se soutěže Presta student mohl zúčastnit, protože jsem získal cenné zkušenosti a při vyhlášení i spoustu zážitků.

Co polyfunkční dům nabízí?

V jeho návrhu se mi podařilo skloubit všechny požadavky, vyplývající ze zadání. Je tu komerční plocha s téměř 60 m2 s vlastním hygienickým a skladovacím zázemím. Dále průjezd na pozemek, na kterém jsou parkovací stání pro šest osobních aut a plocha pro zásobování. Plynová kotelna pro celý objekt a také tři prostorné byty s rozlohou zhruba 100 m2. Snažil jsem se použit ne tolik veřejnosti známé materiály, jako je pěnové sklo do první řady cihel, které slouží k přerušení tepelného mostu v patě zdiva.

Jaká byla úskalí práce?

Překážkou, s níž jsem se potýkal, byla poměrně „nešikovně“ rozparcelovaná proluka, protože ve východní části je 1,5 metru široký pruh, sloužící jako přístupová komunikace k dalšímu pozemku. Podle pokynů zadávajícího jsem pruh zanechal, abych dodržel majetkoprávní vztahy podle reálného stavu. D této plochy jsem však nemohl umístit okna, protože by vznikl požárně nebezpečný prostor. S tím souviselo i oslunění jednotlivých místností v dispozici a samotná dispozice objektu. Ten je totiž poměrně úzký a dlouhý, ale domnívám se, že jsem se tím dokázal vypořádat.

Bezesporu. Jinak by z toho nebylo první místo.