Nové laboratoře patří mezi prestižní stavby

 

Centrální laboratoře VŠTE se zařadily mezi prestižní stavby v regionu. V rámci soutěžní přehlídky staveb Presta jižní Čechy 2014 - 2016 získal tento projekt třeboňské společnosti JK-Stavoprojekt cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v kategorii občanské a průmyslové novostavby.

Porota ocenila zvládnutí obtíženého technického řešení hlubinného založení objektu, které vycházelo ze specifických technologií, které se v laboratořích využívají. Ty se současně propojily se sousedními objekty v jeden kompaktní celek učeben, které jsou navzájem propojeny s dílnami a laboratořemi i plochou pro odpočinek.

„Ocenění odborné poroty nás velmi těší, protože laboratoře představují nejdůležitější investici posledních let. Pomohly zkvalitnit výuku a posílit výzkum. Nyní už připravujeme stavbu druhé etapy laboratoří, které nás posunou opět dál,“ říká kvestor Jaromír Vrbka.

Nový komplex laboratoří pro strojní, stavební a dopravní obory je k dispozici plně od tohoto akademického roku a škola do něho investovala přes 100 milionů Kč. Větší část z nich připadla na vybavení a technologie. Částečně tří a dvou podlažní objekt architekti umístili mezi menzu a budovu učeben a uzavřeli jím tuto část kampusu.

O ceny v 9. ročníku soutěže usilovalo celkem 45 staveb. Jedenáctičlenná porota pak udělila šest hlavních cen a osm uznání.

Součástí soutěže Presta bylo rovněž vyhlášení výsledků 4. ročníku přehlídky studentských prací jihočeských stavebních škol. Ty svým žákům a studentům dávají dobré teoretické základy a praktické návyky, které jim umožňují rozvinout schopnosti a talent V kategorii vysokých škol v ní zvítězil Vojtěch Zmek, který na VŠTE studuje třetím rokem obor Konstrukce staveb, s prací Polyfunkční dům v ulici Fráni Šrámka, České Budějovice. Šlo o školní semestrální práci ve stupni ke stavebnímu povolení, která řešila zástavbu skutečné proluky. „Studenty vedeme k tomu, aby uměli znalosti, získané v teoretických i odborných předmětech, skloubit s realitou stavebního trhu i investiční výstavby. Přestože proluka nakonec nebude řešena podle projektu našeho studenta, jeho práce velice dobře simulovala skutečný problém k řešení. Stejný, jaký ho bude čekat po absolvování školy,“ uvedl Vladimír Nývlt, vedoucí Katedry stavebnictví.