Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE opět v MODRÉM

 

V loňském roce jsme poprvé podpořili osvětu autismu na naší škole. Počet zaměstnanců, kteří přijali pozvání na fotografování v „modrém“ předčil naše očekávání a zaměstnanci tímto dali tím najevo, že problematika autismu jim není lhostejná. Již tedy podruhé se snažíme zvyšovat povědomí o problémech lidí s autismem a zároveň jsme tímto skutkem položili základní kámen ke vzniku tradice spojené se Světovým dnem autismu.

Velká část nesnází, se kterými se autisté a jejich okolí potkává, nemá svůj původ v autismu, ale v tom, jak na něj reaguje okolí. Autisté nejsou mentálně retardovaní, pokud nemluví, neznamená to, že nerozumí, pokud neposlouchají, neznamená to, že neslyší. Je pro ně velice těžké, až téměř nemožné, rozumět a dokázat fungovat ve světě nepsaných společenských pravidel. Jsou to lidé, kteří mají vlastní emoce, sny, přání, touhy a prožitky.

Nevědomost o autistické poruše představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Hodně lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým, nevychovaným a zlobivým dítětem a to je důvod, proč k dětem, které potřebují oporu a pochopení, přistupují nevhodným přístupem.

Cílem zapojení VŠTE do Světového dne autismu a akcí konaných při této příležitosti je upozornit na nadání, schopnosti a vědomosti lidí s autismem a jejich zapojení do společnosti. Z tohoto důvodu každá akce, která na problematiku upozorní, je nepochybně velmi důležitá a prospěšná. Chceme touto symbolickou formou upozornit na to, že mezi námi studují lidé, kteří s touto chorobou bojují.

Neexistuje univerzální pravda o autismu, neexistuje univerzální správný postup.

Tímto vás srdečně zveme na společné fotografování, které se koná dne 28. 3. 2017 před budovou D v 11:30 hodin, jedinou podmínkou je, aby nechyběla modrá barva – každý, kdo přijde v modrém, podpoří osoby s autismem.

Děkujeme za váš zájem a podporu. Informačně poradenské centrum