Evropská unie poskytla VŠTE miliony na studenty z Číny, Jižní Koreje a Ruska

 

Plných 11 milionů korun přidělila Evropská unie naší škole na studium posluchačů z Číny, Jižní Koreje a Ruska ze svého grantu Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+. Jde o třetí nejvyšší částku v zemi po Masarykově univerzitě a Univerzitě Karlově. Z jihočeských vysokých škol žádná další neuspěla. „Být hned za nejvýznamnějšími univerzitami v zemi pokládám za velký úspěch,“ říká Alžběta Troupová, koordinátorka zahraničních vztahů VŠTE.

Především díky grantu tak v tomto akademickém roce na „technice“ studuje v anglickém programu přes 60 Číňanů, Korejců a Rusů obory Ekonomika podniku (Business Administration) a Konstrukce staveb (Building Construction). V zimním semestru jde o 31 a v letním o dalších 30 osob.

„Jde o součást našeho dlouhodobého cíle zvýšit internacionalizaci školy a počet zahraničních studentů. Ti by v budoucnu mohli tvořit až dvacet procent posluchačů. K tomu ale ještě potřebujeme akreditovat další obory v anglickém jazyce, i když většinu těch stávajících už v angličtině nabízíme,“ říká rektor Marek Vochozka.

Právě tento koncept internacionalizace školy grantová komise ocenila nejvíc. „Vedle toho ocenila naši dlouholetou kvalitní spolupráci s partnerskými univerzitami a jasnou představu o přínosu celého projektu,“ uvedla Alžběta Troupová.

Mezinárodní kreditová mobilita (International Credit Mobility) je velmi konkurenční aktivita, dotovaná Evropskou unií v rámci jejího stipendijního programu Erasmus+. Spuštěna byla v roce 2015 a podporuje mobilitu mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi. Naše škola se zaměřila právě na oblast Číny, Ruska a Jižní Koreje. Na pobyt těchto studentů připadá zhruba 6,5 milionu korun, na české posluchače, vyjíždějící do ciziny 1,5 milionu a zbytek pak na přijíždějící akademiky a odborníky.

Čínský student Hencheng Wu přitom netají spokojenost se studiem i prostředím. „Jsem tu opravdu rád,“ říká a oceňuje práci pedagogů a jejich schopnost zodpovědět každý dotaz.

„Pro naše české studenty tím vytváříme multikulturní prostředí, ve kterém se potkávají se svými vrstevníky ze zahraničí. Učí se pracovat v mezinárodních týmech, komunikovat v cizím jazyce a sdílet hodnoty,“ vysvětluje Zuzana Rowland, ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE.

Kromě Mezinárodní kreditové mobility se naše škola uchází každoročně rovněž o grant, podporující výjezdy do evropských zemí. Největší zájem mají studenti o školy v Německu, Finsku, Nizozemí, Velké Británii, Španělsku a Portugalsku. Pro ně jsou zahraniční zkušenosti neocenitelnou výhodou, zvyšující možnosti uplatnění na trhu práce.