Jazyky: CZ | EN | RU
Rektorem VŠTE bude další čtyři roky Marek Vochozka

 

Docent Marek Vochozka, dosavadní rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, bude v jejím čele i v letech 2017 – 2020. Rozhodl o tom v tajné volbě Akademický senát VŠTE, přičemž protikandidáta současný rektor, kterému čtyřleté funkční období končí 31. prosince, neměl.

„Na konci roku 2020 bych chtěl svému nástupci předávat ve všech oblastech silnou univerzitu respektovanou doma i v zahraničí," říká letos čtyřicetiletý Marek Vochozka.

Vystudoval ekonomii na pražské VŠE, kde působil jako odborný asistent na Fakultě podnikohospodářské a v roce 2008 získal vědecký titul Ph.D. Na VŠTE nastoupil v roce 2008 jako odborný asistent Katedry ekonomiky a managementu. V březnu 2009 ho Akademický senát pověřil vedením školy místo z funkce odvolaného rektora. V prosinci 2012 byl pak prezidentem Klausem jmenován řádným rektorem. Funkce se ujal 1.1. 2013. Ve stejném roce získal akademickou hodnost „docent". Jako akademik se věnuje ekonomii, financím podniku a znalectví v oboru ekonomika. V tomto oboru je rovněž soudním znalcem. Je autorem řady vědeckých publikací a několika knih věnovaných podnikové ekonomice a podnikovým financím. Od dubna 2015 je členem Kontrolní rady Technologické agentury ČR, do níž ho zvolila Poslanecká sněmovna.

VŠTE byla zřízena zákonem 162/2006 Sb. ze dne 17. března 2006 a je dnes nejmladší veřejnou vysokou školou v zemi. Má na 4400 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Pozemní stavby, Konstrukce staveb a Ekonomika podniku a dvou magisterských Logistické technologie a Konstrukce staveb, a to vždy s řadou specializací. Součástí školy je také obsáhlý program Celoživotního vzdělávání, jímž ročně projde na 2000 lidí. Novinkou jsou programy MBA a BBA.