Jazyky: CZ | EN | RU
Výuku dopravy a logistiky zatraktivní nové laboratoře

 

Studijní obory Technologie dopravy a přepravy a Logistické technologie dostanou od června na naší škole další silný impuls v podobě nových laboratoří a pro studenty se stanou ještě atraktivnější.

„V laboratořích, vybudovaných pro potřeby výuky a výzkumu, bude mít Katedra dopravy a logistiky pracoviště skladové a manipulační techniky, pracoviště obalových materiálů, pracoviště modelování a řízení silničního provozu nebo laboratoř RFID techniky. A to samozřejmě posílí moderní charakter vysokoškolské výuky jak bakalářského, tak magisterského studia dopravy a logistiky,“ říká docent Rudolf Kampf, ředitel Ústavu technicko-technologického VŠTE, pod který Katedra dopravy a logistiky patří.

Zatímco bakalářský obor Technologie dopravy a přepravy je profesně orientovaný a systematicky připravuje budoucí absolventy pro práci v dopravních a přepravních firmách, magisterský obor Logistické technologie vychovává technicky vzdělané manažery logistiky vyšších řídících úrovní.

Zájem o oba obory pak odpovídá nejen významu dopravy v českém hospodářství, ale i dobrému jménu, které si i díky kvalitnímu akademickému zázemí na VŠTE už vybudovaly. Bakalářský obor nyní studuje téměř 800 lidí a loni se o něj ucházelo necelých 550 zájemců v denní i kombinované formě. Dalších více než 300 zájemců se zúčastnilo přijímacího řízení na magisterský obor, zakončený udělením titulu Ing. „Bezesporu je na tom také znát, že studium na VŠTE, která patří do sítě veřejných vysokých škol, je bezplatné. A také v regionu se silným zastoupením dopravy a logistiky, což pak zvyšuje šance na další uplatnění,“ zmiňuje další důvody zájmu po tomto technickém vzdělávání docent Kampf.

Vedle spolupráce s praxí, která patří k pilířům vzdělávání na VŠTE, Katedra dopravy a logistiky spolupracuje na mnoha projektech s řadou výzkumných ústavů. A protože i na nich se studenti podílejí, otevírá to další možnosti kontaktů a doplňování výuky, do jejíž teoretické části se tak dostávají i poznatky a zkušenosti z praxe. Katedra dlouhodobě spolupracuje s Fakultou PEDaS Žilinské univerzity a s Ústavem logistiky Technické univerzity v Košicích. Nové kontakty pak rozvíjí s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a také Centrem dopravního výzkumu. Vedle toho spolupracuje i s profesními svazy a asociacemi, koordinátorem dopravy JIKORD, nebo významnými dopravci, jako jsou České dráhy, ČD Cargo, Jihotrans, a také s mnoha dalšími partnery.

Mezi nejzajímavější projekty poslední doby, které řešila katedra, patří například monitoring navádění řidičů k Nemocnici České Budějovice, nebo mezinárodní projekt Air Transport and Regional Development.