Získali jsme status Fairtradové školy

 

Podporujeme spravedlivý obchod a chováme se podle toho. Právě to garantuje status Fairtradové školy, který získala naše škola.

„Je za tím necelý rok a půl práce, protože do spravedlivého obchodu jsme se zapojili na podzim 2014. Podle pravidel jsme pro to získali i vedení školy a téma fair trade se nám podařilo začlenit do přímé výuky,“ říká Martin Šachta, tajemník Ústavu technicko-technologického VŠTE, který byl u zrodu této myšlenky. Podle mezinárodních pravidel musí škola, usilující o tento status, založit řídící skupinu, podporující pravidla fair trade, získat podporu vedení školy, vyučovat globální rozvojová témata, pořádat veřejné akce na podporu fair trade a garantovat dostupnost fairtradových produktů v polovině prodejních míst. „Je to prostě výraz určitého postoje. Proto je pro nás důležité, že se do projektu zapojují také studenti. Téma fair trade je součástí výuky předmětů, jako je Obchodní činnost, Business Activities nebo Trade Business Management,“ dodává.

Fair trade v globálním světě představuje způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí globálního jihu, tedy Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, možnosti, jak se uživit vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu, a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade tedy zaručuje, i dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k pracovnímu prostředí.

„To pokládáme za velmi důležité, protože nejde jen o prodej a nákup výrobků s certifikací, ale právě podporu dlouhodobých obchodních vztahů, dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce. Tedy i zákaz dětské práce a dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit a šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů," říká Josef Korda, člen řídící skupiny Fair trade na VŠTE. Vedle této platformy existuje rovněž mezinárodní kampaň Fairtradová města, která má podobné ambice: šířit osvětu a podporovat prodej fairtradových produktů v daném území. Mezi nimi jsou i dvě jihočeská: Volyně a Český Krumlov.