International meeting v rámci projektu ATEST

 

Na naší škole se uskutečnil International meeting v rámci projektu ATEST, na který se dostavili zástupci vysokých škol a spolupracujících firem.

Konferenci zahájil zástupce vedoucího partnera Educa International, o.p.s. JUDr. Josef Vochozka, po kterém následovalo úvodní slovo zástupce VŠTE v ČB prof. Ing. Jan Váchal, CSc. . Předmětem setkání byla realizace projektu, který je zaměřen na hodnocení stáží v rámci evropského prostoru a systému kreditů a jejich uznávání. JUDr. Josef Vochozka promluvil o tom, jak si projekt ATEST doposud vedl, jaké problémy se při realizaci vyskytly, jak se s těmi problémy vypořádat a další možnosti uplatnění výsledků projektu. O uplatnitelnosti profesního vzdělávání pro malé a střední podniky v Jihočeském kraji pohovořil Bc. Jakub Hořický, který na konferenci zastupoval firmu Work&Study s.r.o. .

V závěru proběhla diskuze účastníků zejména o dosavadních výsledcích, možných úskalích a uplatnění výsledků projektu.