Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE mění strukturu a zřídila tři nové ústavy

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 3. srpna 2015

Zřízením tří ústavů se změnila organizační struktura Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). V průběhu července do ní přibyl Ústav technicko-technologický, Ústav podnikové strategie a Ústav znalectví a oceňování, které se staly novým stupněm mezi rektorátem a katedrami.

„Reagujeme tím na růst školy a potřebu jasněji vymezit kompetence jejich jednotlivých pracovišť. Struktura ústavů jasně určuje naše zaměření a pro veřejnost se staneme transparentnější,“ vysvětluje Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Ústavy dostaly poměrně široké pravomoci a každý tak může za školu jednat. Ta tak vychází vstříc svým partnerům především z podnikové sféry, kteří s ní řeší výzkumné a inovační projekty nebo spolupracují při zajišťování odborných praxí posluchačů. Ústavy budou také soustřeďovat zdroje na výzkum, získávat granty na jeho financování a zajišťovat výstupy v rámci aplikovaného výzkumu jako jsou například patenty či užitné a průmyslové vzory. 

„Součástí sítě veřejných vysokých škol jsme teprve necelých deset let a počáteční struktura už nestačí. Zvláště, když akreditujeme nové bakalářské i magisterské obory a dalším naším cílem bude v budoucnu doktorské studium. K němu směřujeme a musíme se na to připravit,“ doplnil rektor.

V čele ústavů budou ředitelé: doc. Rudolf Kampf řídí Ústav technicko-technologický, Dr. Zdeněk Caha Ústav podnikové strategie a doc. Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování. 

Nová organizační struktura rovněž zlepší dělbu práce a rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé řídící pracovníky a vedoucí kateder. Těch je nyní osm. Jde o katedry Strojírenství, Dopravy a logistiky, Stavebnictví, Ekonomiky, Managementu, Přírodních věd a informatiky, Cestovního ruchu a marketingu a Cizích jazyků.