Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE otevře studium MBA. Zaměří se na strategický management

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 1. června 2015

Poprvé v bezmála desetileté historii Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) na ní bude možné studovat program Master of Business Administration (MBA). Zaměří se na strategický management, a proto bude určen lidem starším 26 let, s dokončeným vysokoškolským vzděláním a minimálně tříletou řídící praxí. Má-li uchazeč úplné středoškolské vzdělání, musí prokázat dlouhodobou praxi v řízení firem a organizací.

Studium začne koncem září a potrvá tři semestry. Stane se novou aktivitou Centra celoživotního vzdělávání VŠTE, které poskytuje placené programy v systému celoživotního vzdělávání V tomto případě student za semestr zaplatí 40 tisíc korun. Celý program MBA, který je na VŠTE připravován ve spolupráci a pod záštitou Moravian Business School, tak vyjde na 120 tisíc korun.

„Důrazně jsme vsadili na kvalitu, abychom titulu MBA udrželi prestiž a do regionu přinesli potřebné vzdělání. Studium MBA je postaveno na třech pilířích. Prvním z nich je klasická výuka. Druhý znamená spojení s praxí a třetí předpokládá, vzhledem k životní vyzrálosti studentů, vzájemné sdílení životních a pracovních zkušeností účastníků. Tři pilíře podtrhují význam MBA vzdělávání pro budoucího absolventa." říká Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Podle Zuzany Rowland, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, nový program rozvine komplexní schopnosti efektivního řízení organizace, kritické analýzy řídících a rozhodovacích situací v ekonomickém prostředí a pomůže odstranit bariéry mezi tradičním chápáním řízení, jeho rolí a osobní odpovědnosti.

„Program MBA je tedy určen manažerům v průmyslu, bankovnictví či zdravotnictví, nebo těm, kteří na tyto řídící pozice aspirují,“ dodává Zuzana Rowland. Studijním jazykem je čeština a všechny semestry jsou postaveny na kontaktních hodinách přednášek, workshopů a seminářů se špičkovými lektory z podnikové praxe a akademiky VUT v Brně a VŠTE.

Přihlášky ke studiu MBA lze podávat do 31. července a jsou ke stažení na webu Centra celoživotního vzdělávání (studiumprovas.cz). Na této adrese jsou také další informace o studijním programu včetně studijního plánu.