Jazyky: CZ | EN | RU
Do práce na kole? Na VŠTE žádný problém

 

České Budějovice, 22. května 2015

Přestože kampus Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) leží na okraji Českých Budějovic v Okružní ulici, o cyklisty v něm není nouze. Na kole sem jezdí akademici, další zaměstnanci a studenti. Shodují se, že to je rychlý, levný a bezpečný způsob dopravy. Zvláště když podél nové silnice v ulici Generála Píky, spojující Okružní s širším centrem, vede cyklostezka.

„Ta je bezpečnější než silnice. A také se při sedavém zaměstnání a práci u počítače potřebuji hýbat,“ říká lektor cizích jazyků Andrey Artemov. Podobný názor sdílí i Josef Korda z útvaru prorektora pro praxi a vnější vztahy, a dodává, že dobrý je kontakt s lidmi. „V autě jich člověk moc nepotká. „Zatímco cestou na kole třeba zdravím příbuzné, známé i bývalé nebo současné kolegy,“ dodává. A student Martin Rudolecký z oboru Ekonomika podniku přidá s úsměvem další důvod: „Vždy mě šlapání na kole před hodinou probere.“

Neznamená to, že by cyklisté měli převahu nad automobilisty, kteří zaplní všechna přilehlá parkoviště, ale málo jich není. Denně i několik desítek. A stále jich přibývá. Pomohla tomu i zpevněná cesta, kterou škola vybudovala od cyklostezky přímo do kampusu a první z několika plánovaných zastřešených, prostorných kolostavů. Škola se také podílí na vývoji tohoto ekologického dopravního prostředku. Ve spolupráci s firmou I.T.B. Bike vyvíjí a konstruuje několik typů městských kol včetně jízdních kol pro seniory či elektro kol s příšlapem.

Na VŠTE, která je v Českých Budějovicích generálním partnerem letošního ročníku soutěže Do práce na kole, tak rozhodně není „pod svícnem tma“.

„Terciární vzdělávání už svým názvem napovídá, že stojí na třech pilířích. Kromě vědy a výzkumu a samotné výuky máme ve vínku také společenskou odpovědnost. A právě v oblasti dopravy a přepravy má VŠTE v regionu se svou katedrou Dopravy a logistiky nezastupitelnou roli. Partnerstvím s projektem Do práce na kole tak demonstrujeme nejen naši odbornost, ale i každodenní snahu přispět alespoň částečně k optimalizaci dopravní situace ve městě, v němž žijeme a pracujeme,“ říká Marek Vochozka, rektor VŠTE. Prostě čím víc cyklistů, tím méně aut, čím méně aut, tím méně exhalací, prachu a tedy i méně znečištěné životní prostředí s rostoucí kvalitou života.

Organizátor soutěže, občanské sdružení Cyklo Budějovice, vyhlásí její výsledky počátkem června. A věří, že výrazně překonají premiérový ročník, kdy se do něho zapojilo 274 zájemců, kteří za měsíc po městě najezdili 47 tisíc kilometrů. Čím víc bude totiž cyklistů, tím víc bude i argumentů pro jednání o zlepšení a rozvoji cyklistické infrastruktury v jihočeské metropoli.

ANKETA:
Některých zaměstnanců českobudějovické VŠTE jsme se zeptali:

  1. Jak bezpečnou máte cestu z bydliště do školy?
  2. Co by se mělo pro cyklisty ve městě udělat?

Mgr. Andrey Artemov, Ph.D., lektor cizích jazyků:

  1. Řekl bych, že je bezpečná až na křižovatky a místa, kde má cyklista z vozovky v ulicích přejet na cyklostezku či obráceně. Chybí značení a cyklostezky, ačkoliv jsou na mapách na sebe nebo na komunikace napojeny, v reálu jakoby vznikaly najednou z podzemí. 
  2. Mnohem lepší výraznější značení, zvlášť v místech, kde cyklostezky končí nebo přechází v obyčejné komunikace, aby bylo viditelné pro řidiče. Ať se klidně opakuje na asfaltu, na sloupu a nad silnicí. Na přechodech chybí pruh pro cyklisty a pro chodce jako u Polikliniky Sever. Na řadě míst bych uvítal i pohodlnější kolostavy, jako třeba u OC Mercury.

Ing. Jan Pečman, lektor na katedře Dopravy a logistiky:

  1. Ve srovnání s jinými se dá považovat za bezpečnou.
  2. Děkovat strážníkům městské policie za jejich rozumnou shovívavost k cyklistům.

MgA. Josef Korda, odborný referent útvaru prorektora pro praxi a vnější vztahy:

  1. Z centra kvůli bezpečnosti přecházím pěšky na mnoha přechodech. Těch méně bezpečných je na trase řada a v budoucnu po otevření kruhového objezdu vzniknou další.
  2. Uvítal bych víc značení pro cyklisty, a také omezení rychlosti automobilů v některých nepřehledných místech.

Martin Rudolecký, student 3. Ročníku, obor Ekonomika podniku:

  1. Jezdím de-facto po cyklostezce, kde je vše bezpečné, pokud tedy nejedu bez držení řídítek (úsměv) 
  2. Doporučil bych postavit víc cyklostezek nebo zřídit víc pruhů pro cyklisty přímo na silnicích, jako to dělají například v Nizozemsku.