Jazyky: CZ | EN | RU
Rektor Marek Vochozka se stal členem Kontrolní rady TAČR

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 6. dubna 2015

Docent Marek Vochozka, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE), se stal členem Kontrolní rady Technologické agentury České republiky (TAČR). Do veřejné funkce, s níž je spojen čtyřletý mandát, ho zvolili členové Poslanecké sněmovny. Ti vybírali osm nových členů ze třinácti uchazečů, nominovaných právnickými osobami, zabývajícími se výzkumem a vývojem. Zvolit se jim jich podařilo ale pouze pět. Vedle Marka Vochozky se členy rady stali ještě Ladislav Musílek (prorektor ČVUT), Petr Štěpánek (rektor VUT Brno), Zbyněk Frolík (člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR) a Josef Psutka, uznávaný profesor v oblasti umělé inteligence. Zbylá tři místa zůstávají neobsazená.

„Volba mne velmi potěšila. Chápu ji nejen jako ocenění dosavadních výsledků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ale především jako snahu přiblížit aplikovaný výzkum v nejvyšší úrovni sektoru profesně orientovaných vysokých škol, mezi něž patříme,“ uvedl doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Technologická agentura České republiky, která zahájila činnost v říjnu 2009, vznikla podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jejím posláním je podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Hlavní aktivitou Kontrolní rady je kontrola finančních prostředků, které agentura rozděluje a její hospodaření s majetkem státu. Do její činnosti patří i projednávání stížnosti na postup TAČR při hodnocení návrhů programových projektů a předkládání vlastních stanovisek a doporučení předsednictvu. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence rady, jsou pro předsednictvo závazná.