Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE dokončila projekt, který umožňuje studovat i lidem s handicapy

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 12. února 2015

Po dvou a půl letech dokončila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích projekt Studium na VŠTE bez bariér, který vytvořil podmínky, aby ji mohli navštěvovat i talentovaní mladí lidé se zrakovým, sluchovým, pohybovým nebo jiným znevýhodněním jako je dyslexie nebo dysgrafie. Začal v červenci 2012 a vyšel na 16,5 milionů korun. Jeho bilancování byla dnes věnována i závěrečná konference.

„Udělali jsme obrovský kus práce a stali se doslova školou bez bariér. Těch technických i těch lidských. Velmi si toho ceníme,“ říká Lukáš Kučera, manažer projektu, financovaného především z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotovaného Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Škola stavebně upravila vchody do budov, vybudovala prostorově vyhovující výtah, otevřela speciální poradenské centrum a pořídila vhodné studijní a výukové materiály a didaktické a kompenzační pomůcky, včetně braillské tiskárny a řádku nebo notebooků se speciálním software. A také zřídila vyhrazené parkoviště a v kampusu odpovídající orientační značení. Těmto studentům umožňuje absolvovat povinnou semestrální odbornou praxi v prostorách školy a pomáhá jim i při hledání uplatnění na trhu práce.

„Škol, které takto komplexně, tedy i včetně přípravy akademických pracovníků, řeší potřeby znevýhodněných studentů, není mnoho. Možná i proto, že přesně a cíleně tyto potřeby určit je poměrně složité. O to víc nás to těší,“ dodává Lukáš Kučera.

Speciální multimediální studijní materiály, kombinující mluvené slovo, obraz, snímkové prezentace a elektronický text, zahrnují na 50 předmětů z ekonomiky a řízení, stavebnictví, technologie dopravy či strojírenství. Každý materiál přitom prošel recenzi odborníků z praxe. Součástí projektu je i prezentace na sociální síti facebook – www.facebook.com/ipcvstecb a na webu vstecb.cz s videonápovědou.

Kvalifikované odhady počítají, že na škole bude až 250 studentů s nějakým typem znevýhodnění. Zatím jich služby poradenského centra využívá asi pět desítek. V něm si mohou například domluvit termín ústních zkoušek, prodloužení termínů odevzdání seminárních prací nebo půjčování speciálních studijních pomůcek a textů.

„Pro handicapovaného člověka to jsou všechno velmi složité úkony. Ten projekt je k nám velmi vstřícný. I proto jsem na této škole rád,“ říká Arnošt Petráček, český paralympionik a posluchač oboru Ekonomika podniku.