Jazyky: CZ | EN | RU
Na katedře dopravy řeší i složité jihočeské křižovatky

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 14. května 2014

Media_TZ_krizovatkyNěkteré jihočeské křižovatky jsou pro účastníky silničního provozu natolik komplikované, že skončí až u expertů Katedry dopravy a logistiky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Ti mají nezávisle zhodnotit, co s nimi, aby byly bezpečnější pro automobilisty i chodce.

Takový průzkum intenzity dopravy a pohyb pěších si krajský úřad naposledy objednal u křižovatky U Sloupu mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví, kde se ze čtyř stran sbíhají silnice I/3, I/23 a II/159.

Průzkum, na němž se podíleli v rámci semestrální práce i studenti, ukázal, že zatímco v roce 2010 zde denně projelo od Soběslavi 13 524 a od Veselí n.L. 14 066 vozidel, pak nyní tento počet  po zprovoznění souběžné dálnice klesl na 6 102 resp. 5 137 automobilů. Vedlejší směry jsou ale srovnatelné: od Dráchova je poměr dříve a nyní 1080 : 988, od Řípce 3678 : 3091 vozidel. Po nedávných stavebních úpravách je tak doprava plynulá.

 Pohyb chodců je zde velmi malý, i když zde jsou autobusové zastávky. „Frekvence pěších nedosahuje ani limitů, které určují normy pro projektování silnic a dálnic. Proto zde přechod pro chodce nemusí být. Místo pro bezpečný přechod tady ale chybí,“ říká řešitel Ladislav Bartuška, odborný asistent Katedry dopravy a logistiky VŠTE. U obou zastávek je pouze „místo pro přecházení“. Tomu může případně pomoci i snížení rychlosti z 90 na 70 km/hod. Vybudování přechodu bráni i šířka vozovky se třemi pruhy - jízdním, odbočovacím a přípojným. „Nákladným řešením je okružní křižovatka, ale to je spíš na vlastníkovi komunikace a projekční kanceláři, která by hledala řešení,“ dodal expert.

„Problematická místa na našich silnicích dlouhodobě sledujeme i v souladu s  aktualizovanou Strategií bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020. Postupně na těchto místech dojde i na bezpečnostní inspekce a audity a vzniknou návrhy řešení. Tím by se měly bezpečnostní závady eliminovat,“ vysvětluje Jiří Klása, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje.  Nejbližší bezpečnostní audit se zaměří na průtah obcí Zvěrotice na silnici II/135, kde chodce ohrožuje vyšší provoz zejména nákladních aut v souvislosti s dostavbou dalšího úseku dálnice D3.

Podle Rudolfa Kampfa, vedoucího Katedry dopravy a logistiky VŠTE jsou její pracovníci díky své odbornosti ve výzkumné činnosti velmi úspěšní a mají firmám i samosprávě co nabídnout. Vedle Jihočeského kraje se tak děje například pro České dráhy, Správu železniční dopravní cesty, ČSAD Hodonín nebo koordinátora dopravy JIKORD. „Na katedře se snažíme do těchto projektů zapojovat v rámci výuky i studenty, což je pro ně praxe a zkušenost k nezaplacení,“ uvedl Rudolf Kampf.