Jazyky: CZ | EN | RU
ERASMUS - Výběrové řízení pro akademický rok 2014/2015

 

ObrázekZahraniční oddělení VŠTE v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2013/14 (zimní i letní semestr).

POZOR! V rámci programu Erasmus + je nově možné vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty Erasmus! Hlásit se tedy mohou i studenti, kteří již na pobytu Erasmus byli. Limitem je 12 měsíců pobytu strávených na studijním pobytu či pracovní stáži Erasmus v rámci jednoho stupně studia (stupeň = bakalářský, magisterský, doktorský). Studijní pobyty i stáže se pro tento účel sčítají.

Hlásit se mohou studenti prezenční i kombinované formy, kteří by byli v době výjezdu do zahraničí minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. Zájemci odevzdají vyplněnou a podepsanou přihlášku (https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/1118146/1827692/2372228/Prihlaska_Erasmus_2014-15.docx)  buď přímo koordinátorovi zahraničních vztahů (Alžběta Troupová - kancelář D006) nebo ji nechají předat pracovníky recepce VŠTE či přihlášku zašlou poštou, a to nejpozději do pátku 25. dubna 2014.

Pro výběr zahraniční školy prosím navštivte webové stránky jednotlivých zahraničních škol, kde bývají uvedeny požadavky na uchazeče, uzávěrky přihlášek, nabídky předmětů pro zahraniční studenty a období semestru. Seznam partnerských vysokých škol je k nalezení zde: http://www.vstecb.cz/Seznam-partnerskych-vysokych-skol-1036.htm. Studenti strojírenství mohou orientačně vycházet ze seznamu partnerských škol pro stavební obory, vybraná destinace bude ověřena dle individuálních požadavků studenta. Výše stipendií pro akademický rok 2014/15 je popsána zde. 

V případě převisu zájemců nad nabízenými místy budou přednostně vybráni studenti, kteří se sami aktivně pomáhají a angažují se v organizaci akcí pro zahraniční studenty, kteří na VŠTE přijíždějí v rámci programu Erasmus. Pro tento účel byl založen spolek ESN Buddy VŠTE (http://www.buddy-vste.cz/). Dalšími kritérii budou: ročník studia, úroveň jazyka, ve kterém hodlá uchazeč studovat, motivace, prospěch.

Potřebujete-li konzultaci s koordinátorem zahraničních vztahů, domluvte si schůzku prostřednictvím e-mailu erasmus@mail.vstecb.cz.