Knihovna

Dokumenty a katalogy

Zde najdete např. odkaz na online katalog, průvodce knihovnou, ceníky nebo knihovní řád. Více…

 

Poskytované služby

Naše knihovna Vám pomůže s věcmi týkajícími se publikací, mezi které patří zejména Objednávání a půjčování literatury, Meziknihovní výpůjční služba, Prodej skript a učebnic, Přístup do elektronických informačních zdrojů, Bibliograficko-informační služby, Výdej přelepek. Více o jednotlivých službách…

 

Elektronické informační zdroje

Knihovna VŠTE má přístup do 4 licencovaných elektronických informačních databází, přístupných přes IP adresu školy. Z toho databáze ČSN je k dispozici pouze z 5 počítačů v knihovně, ostatní z jakéhokoliv počítače ve škole.
Kromě toho jsme pro vás vybrali některé volně přístupné EIZ, které by vás svým obsahem mohly zaujmout a pomoci vám při studiu i výzkumné činnosti. Více o jednotlivých EIZ…

 

Elektronické knihy

Naše knihovna Vám zařídila přístup k elektronickým knihám. Více informací o elektronických knihách…

 

Publikační portál

Publikační portál Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích slouží k prezentaci aktuálních studijních a odborných materiálů.  Jedná se o médium, jehož prostřednictvím probíhá veškerá publikační aktivita na VŠTE. Jeho prostřednictvím odevzdávají autoři své texty do redakce, kde jsou dále zpracovávány. S jeho pomocí také redakce komunikuje s jednotlivými autory. Portál vznikl jako výstup projektu Internetového edičního centra, který byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR.