Katedra strojírenství

Katedra poskytuje plnohodnotné vzdělávání v oblasti strojírenství. V současnosti má katedra personální zázemí složené z akademických pracovníků i expertů z praxe. Vedoucí katedry je doc. Ing. Ján Kmec, CSc. Silnou podporou katedry jsou prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. a doc. Ing. Petr Hrubý CSc. s bohatými zkušenostmi z univerzit a odborné strojírenské praxe v ČR, SR a Polsku.

Součástí výuky některých předmětů je též názorná výuka v laboratořích, vybavených širokým spektrem nejmodernějšího přístrojového vybavení.