Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra garantuje nově akreditovaný Bc. studijní program ŘLZ a některé  předměty dalších bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční a kombinované formě. Katedra zajišťuje především výuku v oblastech personálního managementu, podnikatelské etiky, aplikované psychologie a předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu a práva na bakalářském i magisterském stupni studia.

KŘLZ rovněž garantuje a personálně zabezpečuje vzdělávací programy „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování odborného výcviku “ a „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v oblasti ekonomiky“.

Katedra maximálně usiluje o prohlubování teoretických poznatků a jejich praktickou aplikaci prostřednictvím spolupráce se subjekty z firemního i neziskového sektoru a orgány stání správy a samosprávy. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe.

Katedra řeší výzkumné, rozvojové i mezinárodní projekty a spolupracuje se zahraničními univerzitami, především v Německu, Maďarsku a na Slovensku a dalších zemí.

Ve své vědecké, tvůrčí a zakázkové činnosti se katedra věnuje personální diagnostice v návaznosti na již zahájené budování laboratoře a nákup diagnostických nástrojů, a to především v oblasti náboru a výběru zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a podnikové kultury a podnikového vzdělávání.

Druhou oblastí vědecké a výzkumné činnosti je oblast podnikatelská etiky a společenské odpovědnosti.  V současné době je nosným tématem etická infrastruktura podniku a společenská odpovědnost.

 

Kontakty

Vedoucí katedry: PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. (caha@mail.vstecb.cz)