Jazykové zásady

Jazykové požadavky pro vyjíždějící studenty:
Minimální požadavky stanovené VŠTE účast ve studentských mobilitách je dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Úrovni B1 odpovídá výstup z učení předmětů Anglický / Německý jazyk první II, jejichž absolvování je doporučeno studijními plány na konci prvního ročníku.
Pokud student uvedené předměty neabsolvoval nebo chce studovat v jiném jazyce, než v anglickém či německém, je jeho schopnost studovat v daném jazyce prověřena zaměstnanci Katedry cizích jazyků VŠTE.

Požaduje-li přijímající instituce vyšší úroveň znalosti jazyka než B1:
V případě, že přijímající instituce vyžaduje certifikát z jazyka, nabízí VŠTE možnost složení certifikované zkoušky za zvýhodněnou cenu. Více informací poskytne Katedra cizích jazyků VŠTE.
V případě, že přijímající instituci stačí potvrzení požadované úrovně znalosti jazyka ze strany VŠTE, je úroveň cizojazyčných dovedností studenta prověřena zaměstnanci Katedry cizích jazyků VŠTE.
Katedra cizích jazyků VŠTE nabízí přípravné kurzy pro mezinárodní jazykové certifikáty.

Kontakty na zaměstnance katedry cizích jazyků naleznete zde.

Jazykové požadavky pro vyjíždějící učitele:
Minimální požadavky stanovené VŠTE účast v zaměstnaneckých mobilitách je dosažení jazykové úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE nabízí zaměstnancům zdarma jazykové kurzy.