Historie Studentské vědecké odborné činnosti

Výsledky SVOČ 2015

Sekce ekonomická

 1. Dita Wágnerová – Analýza životního a neživotního pojištění České pojišťovny, a.s.
 2. Petra Dická – Odměňování zaměstnanců – strategie a mzdová politika
 3. Věra Vochozková, DiS. – Personální a mzdová agenda ve vybraném podniku

Sekce technická

 1. Petra Blažková – Návrh kulturně-vzdělávacího centra s bezbariérovým přístupem
 2. Michal Lávička – Modulární architektura
 3. Petr Svárovský – Rodinný dům Podhrad

 

SVOČ 2014   

Ve středu 23. 4. 2014 proběhl na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích sedmý ročník Studentské vědecké a odborné činnosti. Soutěž probíhala tradičně ve dvou sekcích: technické a ekonomické.

Tříčlenné hodnotící komise, složené z akademických pracovníků VŠTE, hodnotily každou napsanou, prezentovanou a obhajovanou práci z několika hledisek. Letošního ročníku se celkem zúčastnilo 10 studentů (z toho 4 v ekonomické a 6 v technické sekci).

Na odpoledním společném vyhlášení výsledků soutěže byly výhercům, z rukou garanta SVOČ prof. Ing. Jana Váchala, CSc., předány diplomy a přiznány odměny za přední umístění.

Ekonomická komise s ohledem na prezentované výstupy rozhodla o rozdělení třetího místa mezi dvě studentky a mimořádně přiznala dvě třetí místa.

 

Výsledky SVOČ 2014

Sekce ekonomická

 1. Filip Rýc – Dirtpark Boršov nad Vltavou
 2. Jiří Štein – Podmínky podnikání fyzických osob v České republice v porovnání se zahraničím
 3. Lucie Krejčová – Analýza konkurence na maloobchodním trhu ve zvolené oblasti
  Leona Bezstarostiová – Analýza konkurence na maloobchodním trhu ve zvolené oblasti

Sekce technická

 1. Daniela Štroufová – Tepelné izolace šikmých střech a systematické tepelné mosty
 2. Milan Lávička – Projekt kavárny s vyhlídkou
 3. Soňa Doležalová – Návrh přestavby nemovité kulturní památky v intravilánu

 

Další ročníky soutěže