HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

Zahájení akademického roku 24. 9. 2018
Období výuky 29. 9. – 6. 1. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 24. 9. – 31. 10. 2018
Přijímání žádostí o prospěchová a ubytovací stipendia 24. 9. – 31. 10. 2018
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 24. 9. – 30. 11. 2018
Registrace poptávky po předmětech 26. 11. – 2. 12. 2018
Den otevřených dveří 26. 11. 2018
Zkouškové období 7. 1. 2019 – 3. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 24. 1. – 28. 1. 2019
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 4. 2. – 10. 2. 2019
Obhajoby (Bc. Studium) 4. 2. – 10. 2. 2019
Zveřejnění rozvrhů 24. 1. 2019
Zápis předmětů 28. 1. – 3. 2. 2019
Zápis seminárních skupin 30. 1. – 6. 2. 2019
Promoce studentů 21., 22. 2. 2019
Státní svátky 28. 9. 2018
Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Podání přihlášek ke studiu 5. 11. 2018 – 30. 4. 2019

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2018/2019

Období výuky 11. 2. – 12. 5. 2019
Podání přihlášek ke studiu 5. 11. 2018 – 30. 4. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 11. 2. – 31. 3. 2019
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 11. 2. – 30. 4. 2019
Den otevřených dveří 25. 2. 2019
Zkouškové období 13. 5. – 9. 6. 2019
Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny 26. 8. – 1. 9. 2019
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 1. 6. – 9. 6. 2019 a 4. 9. 2019
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 17. 6. – 21. 6. 2019 a 19. 9. 2019
Obhajoby (Bc. Studium) 24. 6. – 28. 6. 2019 a 18. 9. 2019
Registrace poptávky po předmětech 28. 5. – 10. 6. 2019
Přijímací zkouška NMgr. studium Logistické technologie 10. 6. 2019, 10. 7. 2019, 26. 8. 2019, 5. 9. 2019
Přijímací zkouška NMgr. studium Konstrukce staveb 11. 6. 2019, 9. 7. 2019, 26. 8. 2019, 5. 9. 2019
Přijímací zkouška NMgr. studium Podniková ekonomika 8. 7. 2019, 26. 8. 2019, 5. 9. 2019
Promoce studentů 17. – 19. 7. 2019
Zveřejnění rozvrhů 30. 8. 2019
Zápis předmětů 1. 9. – 12. 9. 2019
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2019
Konec akademického roku 1. 9. 2019
Státní svátky 19. 4. 2019, 22. 4. 2019, 1. 5. 2019, 8. 5. 2019

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

Zahájení akademického roku 23. 9. 2019
Období výuky 23. 9. – 22 12. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 23. 9. – 31. 10. 2019
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 23. 9. – 31. 10. 2019
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 23. 9. – 31. 10. 2019, 1. 1. – 31. 1. 2020
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 23. 9. – 30. 11. 2019
Registrace poptávky po předmětech 11. 11. – 17. 11. 2019
Den otevřených dveří 25. 11. 2019
Zkouškové období 6. 1. – 2. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 25. 1. – 28. 1. 2020
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 10. 2. – 13. 2. 2020
Obhajoby (Bc. Studium) 10. 2. – 13. 2. 2020
Zveřejnění rozvrhů 24. 1. 2020
Zápis předmětů 27. 1. – 6. 2. 2020
Zápis seminárních skupin 31. 1. – 9. 2. 2020
Promoce studentů 27. 2. 2020 – 28. 2. 2020
Státní svátky 28. 10. 2019
Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2019/2020

Období výuky 17. 2. – 17. 5. 2020
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 25. 11. 2019 – 30. 4. 2020
Podání přihlášek ke studiu 1. kolo – programy v anglickém jazyce 25. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Podání přihlášek ke studiu 2. kolo – programy v anglickém jazyce 1. 2. 2020 – 30. 4. 2020
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 17. 2. – 31. 3. 2020
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 17. 2. – 30. 4. 2020
Den otevřených dveří 24. 2. 2020
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2020
Zkouškové období 18. 5. – 21. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 6. 6. – 9. 6. 2020
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 15. 6. – 19. 6. 2020
Obhajoby (Bc. Studium) 25. 6. – 2. 7. 2020
Registrace poptávky po předmětech 25. 5. – 31. 5. 2020
Přijímací zkouška NMgr. studium Logistické technologie 19. 6. 2020
Přijímací zkouška NMgr. studium Konstrukce staveb 18. 6. 2020
Promoce studentů 16. 7. – 17. 7. 2020
Zveřejnění rozvrhů 31. 8. 2020
Zápis předmětů 1. 9. – 15. 9. 2020
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2020
Konec akademického roku 20. 9. 2020
Státní svátky 10. 4. 2020, 13. 4. 2020, 1. 5. 2020, 8. 5. 2020