HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

Zahájení akademického roku 24. 9. 2018
Období výuky 29. 9. – 6. 1. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 24. 9. – 31. 10. 2018
Přijímání žádostí o prospěchová a ubytovací stipendia 24. 9. – 31. 10. 2018
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 24. 9. – 30. 11. 2018
Registrace poptávky po předmětech 26. 11. – 2. 12. 2018
Den otevřených dveří 26. 11. 2018
Zkouškové období 7. 1. 2019 – 3. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 24. 1. – 28. 1. 2019
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 4. 2. – 10. 2. 2019
Obhajoby (Bc. Studium) 4. 2. – 10. 2. 2019
Zveřejnění rozvrhů 24. 1. 2019
Zápis předmětů 28. 1. – 3. 2. 2019
Zápis seminárních skupin 30. 1. – 6. 2. 2019
Promoce studentů 21., 22. 2. 2019
Státní svátky 28. 9. 2018
Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Podání přihlášek ke studiu 5. 11. 2018 – 30. 4. 2019

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2018/2019

Období výuky 11. 2. – 12. 5. 2019
Podání přihlášek ke studiu 5. 11. 2018 – 30. 4. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 11. 2. – 31. 3. 2019
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 11. 2. – 30. 4. 2019
Den otevřených dveří 25. 2. 2019
Zkouškové období 13. 5. – 9. 6. 2019
Prodloužené zkouškové období pro opravné termíny 26. 8. – 1. 9. 2019
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 1. 6. – 9. 6. 2019
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 17. 6. – 21. 6. 2019
Obhajoby (Bc. Studium) 24. 6. – 28. 6. 2019
Registrace poptávky po předmětech 28. 5. – 10. 6. 2019
Přijímací zkouška NMgr. studium Logistické technologie 10. 6. 2019
Přijímací zkouška NMgr. studium Konstrukce staveb 11. 6. 2019
Promoce studentů 17. – 19. 7. 2019
Zveřejnění rozvrhů 30. 8. 2019
Zápis předmětů 1. 9. – 12. 9. 2019
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2019
Konec akademického roku 1. 9. 2019
Státní svátky 19. 4. 2019, 22. 4. 2019, 1. 5. 2019, 8. 5. 2019