Harmonogram

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

Zahájení akademického roku 23. 9. 2019
Období výuky 23. 9. – 22 12. 2019
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 23. 9. – 31. 10. 2019
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 23. 9. – 31. 10. 2019
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 23. 9. – 31. 10. 2019, 1. 1. – 31. 1. 2020
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 23. 9. – 30. 11. 2019
Registrace poptávky po předmětech 11. 11. – 17. 11. 2019
Den otevřených dveří 25. 11. 2019
Zkouškové období 6. 1. – 2. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 25. 1. – 28. 1. 2020
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 10. 2. – 13. 2. 2020
Obhajoby (Bc. Studium) 10. 2. – 13. 2. 2020
Zveřejnění rozvrhů 24. 1. 2020
Zápis předmětů 27. 1. – 6. 2. 2020
Zápis seminárních skupin 31. 1. – 9. 2. 2020
Promoce studentů 27. 2. 2020 – 28. 2. 2020
Státní svátky 28. 10. 2019
Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2019/2020

Období výuky 17. 2. – 17. 5. 2020
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 25. 11. 2019 – 30. 4. 2020
Podání přihlášek ke studiu 1. kolo – programy v anglickém jazyce 25. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Podání přihlášek ke studiu 2. kolo – programy v anglickém jazyce 1. 2. 2020 – 30. 4. 2020
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 17. 2. – 31. 3. 2020
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 17. 2. – 30. 4. 2020
Den otevřených dveří 24. 2. 2020
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2020
Zkouškové období 18. 5. – 21. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 6. 6. – 9. 6. 2020
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 15. 6. – 19. 6. 2020
Obhajoby (Bc. Studium) 25. 6. – 2. 7. 2020
Registrace poptávky po předmětech 25. 5. – 31. 5. 2020
Přijímací zkouška NMgr. studium Logistické technologie 19. 6. 2020
Přijímací zkouška NMgr. studium Konstrukce staveb 18. 6. 2020
Promoce studentů 16. 7. – 17. 7. 2020
Zveřejnění rozvrhů 31. 8. 2020
Zápis předmětů 1. 9. – 15. 9. 2020
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2020
Konec akademického roku 20. 9. 2020
Státní svátky 10. 4. 2020, 13. 4. 2020, 1. 5. 2020, 8. 5. 2020