Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE Response to the Ministry of Education Press Release

VŠTE response to the ministry of education press release

Tisková zpráva, 27. května 2010

Ministerstvo si zjevně uvědomilo nezákonnost dosavadního jednání při snaze o zrušení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Jeho nová argumentace je však účelová a nevěrohodná. VŠTE proto považuje za nutné ohradit se vůči tvrzením, zveřejněným včera na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Ministerstvo:  Zrušení školy je jen jedním z potenciálních krajních řešení.

VŠTE: Náměstek ministryně nám zrušení písemně prezentoval jako hotovou věc.

Argumentace, že ministerstvo je nuceno mezi zvažovaná krajní řešení zařadit zrušení školy, je v příkrém rozporu s dopisem náměstka Vlastimila Růžičky, který VŠTE obdržela 20. května. „Byl jsem přímo vyzván k zahájení jednání s Jihočeským krajem o majetkových záležitostech a o přípravu plynulého přechodu studentů na Jihočeskou univerzitu a ČVUT v zimním semestru akademického roku 2010," uvádí pověřený rektor VŠTE Marek Vochozka. „Změna rétoriky ministerstva je evidentním důkazem zmatečnosti jednání úředníků a ex-post pochopení, že jimi původně uplatňovaný postup je nezákonný."

 

Ministerstvo: Škola má problémy, které musíme řešit. Nezískává akreditace.

VŠTE: Nové vedení školy je v získávání akreditací velmi úspěšné.

Vytýkají-li státní úředníci českobudějovické škole dlouhodobou neúspěšnost při získávání akreditací technických oborů, nemají pravdu. „Uvedené argumenty jsou směšné. Po změně ve vedení školy máme velmi vysokou úspěšnost akreditačních žádostí, čímž se může pochlubit málokterá vysoká škola. Kupříkladu v minulém roce se nám podařilo akreditovat obor Konstrukce staveb, jenž je svým charakterem jedinečný v celé České Republice", vysvětluje Vochozka. Jediné záporné stanovisko vyslovila Akreditační komise k nově podanému programu Dopravní technologie a spoje. Ani tato věc však není stále uzavřena a probíhají další jednání.

 

Ministerstvo: Škola chce od státu moc peněz.

VŠTE: Jsme nejskromnější ze všech vysokých škol z celé republiky.

Vedení školy nemůže akceptovat tvrzení MŠMT o údajných nepřiměřených investičních nárocích.  „Tomuto argumentu ani nemohu uvěřit," říká pověřený rektor. „Vždyť VŠTE nárokuje z programového financování investic nejméně ze všech vysokých škol! Pro rok 2010 je v rozpisu rozpočtu na akce VŠTE počítáno s částkou necelých 12 milionů, což je 10krát méně než průměr ostatních vysokých škol. V celkovém objemu investičních prostředků pro vysoké školy, jenž činí víc než 5 miliard, je to částka vskutku směšná", uzavírá Vochozka. Škola prezentovala ministerstvu velmi střízlivý střednědobý investiční plán. „ Opakovaně jsme zdůrazňovali naši strategii postupné realizace menších akcí v řádech jednotek milionů s maximálním efektem pro rozvoj infrastruktury školy," doplňuje kvestor Petr Mulač.

Vysoká škola technická a ekonomická považuje argumentaci MŠMT za nevěrohodnou a účelovou, patrně motivovanou politickými zájmy některých představitelů ministerstva těsně před volbami do sněmovny. VŠTE dál připravuje právní kroky k ochraně své samosprávné působnosti a dobrého jména. Školu jednoznačně podpořil i Jihočeský kraj - jeho Rada přijala 25. května jasné usnesení o nesouhlasu s postupem ministerstva a deklarovala zájem o zachování VŠTE .

 

Vedení VŠTE