Jazyky: CZ | EN | RU
The Ministry Wants to Close Down VŠTE

the ministry wants to close down VŠTE

Tisková zpráva, 25. května 2010

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) je v ohrožení a spolu s ní také v rámci Jihočeského kraje ojedinělá nabídka studijních oborů. Náměstek ministryně školství Vlastimil Růžička poslal vedení školy dopis, v němž vyzývá k neprodlenému zahájení organizačních kroků ke zrušení školy. Jeho zpráva z 20. května 2010 počítá s přesunem studentů na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze a zároveň s převodem majetku školy na Jihočeský kraj. „Sdělení je šokující. Neobsahuje žádné vysvětlení ani zdůvodnění. Navíc je v příkrém rozporu s veškerou dosavadní formální komunikací mezi námi a ministerstvem, jejíž náplní byly pouze standardní provozní záležitosti, a to i s časovým výhledem na pět let dopředu,“ říká rektor VŠTE Marek Vochozka.

Vedení VŠTE je zděšeno svévolnou snahou některých zástupců ministerstva o přímý zásah do autonomního chodu ze zákona nezávislé samosprávné instituce. Jde o bezprecedentní překročení pravomocí ministerských úředníků. Takový postup je v přímém rozporu se zákonem. „Vyjádřili jsme nesouhlas s postupem ministerstva a vyzvali jej, aby se zdrželo dalšího protiprávního jednání. Požadujeme podrobné zdůvodnění, na jehož základě podnikneme další právní kroky,“ konstatuje Vochozka s tím, že celá věc bude mít pravděpodobně soudní dohru. Podobný ministerský úder do samosprávné působnosti historie českého vysokého školství nepamatuje.

VŠTE je veřejnou vysokou školu, která vznikla v roce 2006 na základě zákona č. 162/2006 Sbírky. Zákon předložila parlamentu vláda, a to včetně důvodové zprávy, která se opírala především o Dlouhodobý záměr ministerstva školství. VŠTE se postupně rozvíjela co do nabídky studia, technicko-materiálního zázemí i pozice v regionu. Nyní má přes 1200 studentů, do příštího akademického roku už registruje zhruba 1800 uchazečů o studium. Právě teď se zaměřuje na rozšiřování skladby studijních oborů o další technické disciplíny. Její nezastupitelná role pro region je vyjadřována ve strategických dokumentech Jihočeského kraje i prohlubující se spoluprací s podnikatelskou sférou. „Je evidentní, že VŠTE splnila veškeré jí Důvodovou zprávou stanovené cíle: počet studentů, akreditované obory a další. O to více neuvěřitelné se jeví uvedené kroky náměstka Růžičky, potažmo celého ministerstva,“ dodává rektor.

V reakci na tyto skutečnosti už proběhla jednání s regionální politickou reprezentací. Oslovení jihočeští lídři politických stran bez ohledu na stranickou příslušnost vyjádřili značné znepokojení nad snahou zlikvidovat technicky orientovanou vysokou školu v regionu. Zájem o zachování VŠTE deklarovali mimo jiné Jiří Zimola (hetman Jihočeského kraje), Jana Krejsová (krajská radní pro školství), Luboš Průša (ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje), Juraj Thoma (primátor města České Budějovice), Vítězslav Jandák (ČSSD), Břetislav Kábele (ODS), Viktor Paggio (Věci veřejné), Jaromír Talíř (KDU-ČSL) a Vojtěch Filip (KSČM). Podporu VŠTE též vyjádřil Ladislav Jirků, rektor druhé veřejné neuniverzitní vysoké školy VŠP v Jihlavě. Celou záležitostí se zabývá i Rada Jihočeského kraje, po projednání věci v příslušných orgánech sepíše oficiální odpověď ministerstvu.

Vedení VŠTE neustoupí nepatřičnému nátlaku ministerstva školství, jenž může být motivován především osobními zájmy některých lidí. VŠTE chce i nadále poskytovat kvalitní, profesně orientované vzdělávání v technických a ekonomických disciplínách a tím se spolupodílet na zdravém rozvoji Jihočeského kraje. 

 

Vedení VŠTE