Jazyky: CZ | EN | RU
Statement of the Academic Senate Student Association VŠTE

 statement of academic senate student association Všte

Dne 21. 5. 2010 byl Akademický senát Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích informován rektorem vysoké školy, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podniká kroky ke zrušení školy a převedení studentů na jiné vysoké školy. Studentská komora akademického senátu tímto jménem celé studentské obce VŠTE vyjadřuje důrazný protest proti takovémuto svévolnému zásahu centrální autority do suverenity vysoké školy a narušení práv a svobod studentů, kteří se rozhodli pro studium na této škole. Přitom je nutné konstatovat, že školy, na něž se snaží MŠMT převést dotčené studenty, nemají akreditovány obory, jež se vyučují na VŠTE. Naznačený krok by studenty výrazně poškodil, neboť by zapříčinil neuznání části dosavadního studia, ztráty profesní propojenosti a změnu odborné orientace. Pro řadu z nich by to dokonce znamenalo zmaření šance na dosažení vysokoškolského vzdělání, poněvadž by jim jejich sociální a ekonomická situace nedovolila dokončit studia mimo region. Studentská komora Akademického senátu VŠTE proto vyzývá MŠMT k okamžitému ukončení nezákonných kroků směřujících k zrušení školy a respektování svobodné vůle studentů.