Elektronické informační zdroje

Návod na připojení do školní sítě pomocí VPN klienta

 

ANL – bibliografická databáze článků v českých časopisech, novinách a sbornících

přístup: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl

ASPI – ASPI je automatizovaný systém pro práci s právními informacemi. Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství.

přístup: https://www.noveaspi.cz/– přihlašovací jméno: „vste“, přihlašovací heslo: „vste“

Česká národní bibliografie – bibliografické informace o produkci vydané na území ČR –   Články v českých novinách, časopisech a sbornících

  • České knihy
  • Zahraniční bohemika
  • Národní autority
  • Disertace a autoreferáty
  • Periodika vydaná na území ČR

přístup: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb

ČSN – licencovaná plnotextová databáze, přístupná z 5 počítačů v knihovně

Databáze patentů a průmyslových vzorů (Úřad průmyslového vlastnictví)

přístup: https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz

DOAJ – databáze  open access (volně přístupných) časopisů

přístup: http://doaj.org/

DU profi plus – databáze odborných daňových, účetních a mzdových řešení. Obsahuje: články, příklady, právní předpisy, vzory smluv, vnitropodnikové směrnice, checklisty, komentáře zákonů, judikaturu soudů, on-line semináře. Nastaveno pro počítačovou síť VŠTE

přístup: www.du.cz

Econlib – Library of Economics and Liberty – plné texty klasických děl z oblasti ekonomie, historie, politologie, filozofie

přístup: http://www.econlib.org

ERIC – nejvýznamnější databáze pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání

přístup: http://eric.ed.gov/

EZB – elektronická knihovna časopisů Národní knihovny. Obsahuje i odkazy na volně dostupné časopisy

přístup: http://ezb.nkp.cz  

Google Scholar – jednoduchý způsob vyhledávání odborné literatury z mnoha zdrojů – články, dizertační práce, knihy, citace…Zjistíte i kolikrát byl článek citován a kým

přístup: http://scholar.google.cz/ 

bližší informace: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/about.html

Jednotná informační brána (JIB) – portál, který umožňuje z jednoho místa prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy…)

přístup: http://www.jib.cz  

Kompass – celosvětový rejstřík firem

přístup: http://cz.kompass.com  

MERK – databáze firem MERK obsahuje 100% ověřené telefony, databázi emailů i kontakty na manažery a zaměstnance

přístup: https://www.merk.cz/accounts/login/?next=/dashboard/

Uživatel: vstecb@merk.cz

Heslo: pic702

Oborová brána Technika (TECH) – portál, umožňující přístup do různých českých i zahraničních zdrojů z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd.

přístup: http://tech.jib.cz/

Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL) – oborová brána zprostředkovává přístup k vybraným informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů

přístup: http://irel.jib.cz

ProQuest STM Package –plnotextová multimediální databáze zaměřená na technické a přírodní vědy

ProQuest Central –rozšiřuje tuto databázi o humanitní a společenské obory

Databáze jsou licencované, nastaveno pro počítačovou síť VŠTE

přístup: https://search.proquest.com

nebo: http://www.infozdroje.cz (+ pomůcky a další informace)

RePEc – volně dostupná databáze věnovaná ekonomice

přístup: http://ideas.repec.org/

Scopus – licencovaná. Největší citační a abstraktová databáze, poskytuje informace o článcích vybraných vědeckých časopisů z oblasti technických, přírodních a společenských věd se zaměřením na evropskou produkci, záznamy o patentech, článcích ve sbornících… Nastaveno pro počítačovou síť VŠTE

přístup: http://www.scopus.com

další informace: http://info.scopus.com

Souborný katalog ČR

přístup: http://www.caslin.cz

Techportál – Strojírenství – největší portál pro strojírenskou výrobu v ČR. Obsahuje normy a dokumentace, výpočty, části strojů, oceli a litiny, neželezné kovy, technologie, svařování, termoplasty. Nastaveno pro počítačovou síť VŠTE

přístup: www.techportal.cz

Versita – databáze volně přístupných plných textů článků v univerzitních časopisech pro střední a východní Evropu

přístup: http://degruyteropen.com/

WorldCat – největší mezinárodní bibliografická databáze. Obsahuje záznamy z mnoha knihoven ve světě a také množství záznamů volně dostupných elektronických zdrojů

přístup: http://www.worldcat.org/

Web of Science – Multioborová databáze obsahující záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900

přístup: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1Sb9Xf41Tt4LxOa5mw&preferencesSaved