Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Ústav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice“, který je realizovaný v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky.

V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Tyto nástroje umožní MSP zhodnotit úroveň digitální zralosti, zvýšit inovační aktivitu a zároveň generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka. Pomohou jim aplikovat scénáře implementace digitální transformace do obchodních modelů, což povede ke zvýšení obchodní výkonnost a akceleraci procesu učení a rozvoje kompetencí v oblasti rozvoje obchodních modelů a digitální transformace. Ve výsledku to vede ke schopnosti internacionalizace.

Hlavním příjemcem je Vysoké učení technické v Brně, mezi projektovými partnery je kromě VŠTE také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. Projekt bude realizován až do roku 2022.