Bachelor of Business Administration (BBA)

Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Délka studia: 1 rok

Forma studia: tutoriály (pátek – neděle)

Poplatek za studium: 30.000 Kč

slevy: po ukončení 2. ročníku s průměrem do 1,5 – sleva 5.000 Kč

po ukončení 2. ročníku s průměrem od 1,5 – 2 včetně – sleva 3.000 Kč

Sběr přihlášek: cca do září 2020

Zahájení studia: cca říjen 2020

Výukový jazyk: český jazyk

Studium je určeno:

1)     studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program v 5. a 6. semestru),
2)     absolventům VŠTE – bakalářský obor ekonomického zaměření.

Studijní plán:

  • Oceňování hmotného majetku (5. semestr)
  • Oceňování podniku (5. semestr)
  • Oceňování nehmotného majetku (5. semestr)
  • Finance podniku II. (provázanost se specializací Finance podniku, 5. semestr)
  • Projekt Oceňování (6. semestr)
  • Závěrečná práce (6. semestr) – profesní titul BBA

Kontakt:

Mgr. Martina Fáberová
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum – kancelář D004

 

Předběžná přihláška (soubor DOCX, 127kB)