Pomocná vědecká síla

Další zapojení studentů do tvůrčí činnosti probíhá formou pomocných vědeckých sil, jimiž se vybraní studenti stávají. Činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na aktivní spoluúčast při řešení tvůrčích úkolů stanovených jednotlivými katedrami, případně odbornými útvary školy, jako je např. Oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti, nebo Oddělení projektových prací. Výkaz PVS ke stažení zde.

 

Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost je významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských a seminárních prací, projektů. Student má možnost ověřit si obhajobu své práce před kritickou veřejností a získat zajímavé ceny v případě dobrého umístění. O soutěži SVOČ.

 

Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE

Na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se každoročně koná školní kolo soutěže SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost), která je určena pro studenty VŠTE. V souvislosti s ustavením Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE bude v letošním roce uspořádána obdoba soutěže SVOČ s názvem Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, která se zaměří na studenty středních, středních odborných, případně vyšších odborných škol sdružených v Technickém a vzdělávacím konsorciu při VŠTE. Více o OTVK.