Jazyky: CZ | EN | RU
Zapojení studentů do tvůrčí činnosti

PRESTA STUDENT 2012-2014

Smyslem soutěže je prezentovat odbornou a technickou úroveň žáků a studentů stavebních škol jihočeského regionu. Do soutěžní přehlídky může každý žák, či student stavební školy na území Jihočeského kraje přihlásit jeden projekt, vypracovaný v letech 2012 – 2014 jako školní studentskou práci. Více o soutěži zde.

Obrázek

Studentská vědecká a odborná činnost

Obrázek

Studentská vědecká a odborná činnost je významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských a seminárních prací, projektů. Student má možnost ověřit si obhajobu své práce před kritickou veřejností a získat zajímavé ceny v případě dobrého umístění. O soutěži SVOČ

Pomocná vědecká síla

Další zapojení studentů do tvůrčí činnosti probíhá formou pomocných vědeckých sil, jimiž se vybraní studenti stávají. Činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na aktivní spoluúčast při řešení tvůrčích úkolů stanovených jednotlivými katedrami, případně odbornými útvary školy, jako je např. Oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti, nebo Oddělení projektových prací. Výkaz PVS ke stažení zde

Obrázek

Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE

Obrázek

Na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se každoročně koná školní kolo soutěže SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost), která je určena pro studenty VŠTE. V souvislosti s ustavením Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE bude v letošním roce uspořádána obdoba soutěže SVOČ s názvem Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, která se zaměří na studenty středních, středních odborných, případně vyšších odborných škol sdružených v Technickém a vzdělávacím konsorciu při VŠTE. Více o OTVK

Rozjezdy roku

Projekt Rozjezdy roku se zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů, zejména těch drobných. Jedná se projekt telekomunikační společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., který realizuje v rámci své strategie společenské odpovědnosti. Hlavním cílem je podpořit podnikatele v začátcích jejich podnikání, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí, doplnily službu, která v místě chybí, přispěly k zaměstnanosti. Více informací o projektu zde.

Obrázek

Projekt snů

Obrázek

Soutěž „Projekt snů“ zahrnuje - tradiční zpracování podnikatelského záměru včetně založení fiktivní firmy, kdy bylo dále přistoupeno k rozšíření soutěžní oblasti o inovaci pracovního postupu, technologie, nástroje, zařízení atp. Studentům je taktéž umožněno v rámci projektové výuky předmětu Projekt I a Projekt II zapojení do této soutěže v rámci výukového procesu. V předmětu Projekt I budou studentům poskytnuty teoretické základy z oblasti přípravy a zpracování podnikatelského záměru, v Projektu II si každý student zpracuje vlastní podnikatelský záměr, pod metodickým vedením pedagoga.

Nápad roku

Vodafone Nápad roku je soutěž podnikatelských záměrů. Studenti mohou získat až 10 milionů na své podnikatelské projekty. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu rozjezdu (společnosti do 2 let své existence). Více informací o projektu zde.

Obrázek