Jazyky: CZ | EN | RU
Vybrané národní projekty

Projekt

Program

Partner

Stav

TA04031723 – Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích

 

  • TAČR ALFA
  • B&C Dopravní systémy, s. r. o.
  • M-Line, s. r. o.

Ukončené

 

Období řešení 2014 - 2016

LTC17040 – Regionální letiště v České a Slovenské republice a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu

INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-OSTLTC17040

-

V řešení

 

Období řešení 2017 - 2019

TJ01000199 - Koncepce materiálového a konstrukčního řešení krizového bydlení v oblastech ohrožených přírodními

katastrofami a jiným nebezpečím

TAČR ZÉTA

PCH PRO LIMITED, odštěpný závod

Podáno 2017

TA04010579 – Zubová čerpadla nové generace

TAČR ALFA

Jihostroj, a. s. (hlavní řešitel)

Ministerstvo obrany ČR

V řešení

Období řešení 2014 - 2017

TJ01000095 – Determinace a analýza limitujících faktorů v návrhu vtokových soustav tlakových licích forem

TAČR ZÉTA

Motor Jikov Slévárna, a. s.

Podáno 2017

TJ01000085 - Vývoj mobilní mikrokogenerační jednotky

TAČR ZÉTA

 

Podáno 2017

TJ01000466 - Biorafinace biologicky rozložitelného komunálního odpadu

TAČR ZÉTA

 

Podáno 2017

Personální controlling jako nástroj analýzy, hodnocení a zlepšení rozvoje zaměstnanců

GAČR

 

Podaný 2017

Projekce a ověření systémového akcelerátoru změn v podnikovém a venkovském prostředí u MSP

GAČR

 

Podaný 2017

Ekonomické aspekty outsourcingu inovačních aktivit v malých a středních podnicích

GAČR

 

Podaný 2017

Ekonomické aspekty veřejné podpory inovačních aktivit

GAČR

 

Podaný 2017

Vývoj softwaru pro komplexní ocenění podniku

TAČR

 

Podaný 2017