Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE má nejnižší náklady na výuku v Česku

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 9. května 2012

Roční výdaje na studenta dosáhnou letos na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích 28 309 korun a jsou nejnižší v České republice. Vyplývá to z údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, které hodnotilo vysoké školy, splňující kvalitativní standardy Akreditační komise.

„Náš výsledek je dán především zaváděním nových trendů do výuky, optimalizací plánování výuky s důrazem na maximální využití provozní kapacity a hospodárnou správou školy. Svou roli má i orientace na podnikovou praxi. Je to potvrzení faktu, že s finančními prostředky nakládáme velmi efektivně,“ komentuje žebříček Marek Vochozka, pověřený rektor VŠTE.

Druhé nejnižší výdaje na studenta má VŠE Praha s 29 133 korunami. Naopak nejdražší má Akademie výtvarných umění a Janáčkova akademie múzických umění (obě přes 171 tisíc Kč). Vedle uměleckých škol patří mezi nejnákladnější studijní obory také lékařské vědy. Průměrná cena studia jednoho vysokoškoláka vyjde v zemi zhruba na 42 tisíc korun.

„Podle nás by měla být výše studijních nákladů i jedním z ukazatelů při určování výše zamýšleného zápisného na vysokých školách, o němž vláda uvažuje. Tedy nikoliv nějaký univerzální paušál, ale poplatek, přihlížející právě ke skutečným nákladům,“ poznamenává Marek Vochozka.

Na VŠTE, která je nejmladší českou veřejnou vysokou školou, letos v bakalářských oborech studují více než tři tisíce studentů a studentek. Škola má mezi českými vysokými školami nejvyšší hodnocení v regionální funkci a v oblasti celoživotního vzdělávání.