Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE existuje pět let a nově připravuje akreditaci strojírenství

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 5. dubna 2011
Letos to je pět let, co byla v Českých Budějovicích založena Vysoká škola technická a ekonomická jako veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Stalo se tak zákonem 162/2006 Sb., který nabyl účinnosti 27. 4. 2006, což je také datum jejího vzniku. 
Škola má dnes akreditované tři studijní obory 1/ Ekonomika podniku, 2/ Stavební management, 3/ Konstrukce staveb, které v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě navštěvuje dva tisíce studentů.  Její studijní programy jsou bakalářské a trvají tři nebo čtyři roky. Spojena je s nimi i výzkumná, vývojová a inovativní činnost a spolupráce s průmyslovými či stavebními jihočeskými firmami.
Obor Ekonomika podniku je nabízen v prezenční i kombinované formě a má pět specializací - Finanční řízení a účetnictví, Pojišťovnictví a bankovnictví, Obchodní podnikání, Marketing a nově Management dopravy. Připravuje oborově profilované odborníky s důrazem na praktické dovednosti v oblasti ekonomiky a managementu pro podnikovou sféru i veřejný sektor. Obor Ekonomika podniku se dlouhodobě těší značnému zájmu studentů.
Obor Stavební management má vedle prezenční formy jako první v Česku rovněž kombinovanou formu studia. Díky poptávce už ve fázi akreditace začala výuka v letním semestru i za cenu jistých organizačních komplikací. Kapacitu 150 nových studentů se rychle naplnila i bez velké publicity a přes přijímací řízení v neobvyklém termínu. Obor Stavební management vychovává praxí velmi poptávané odborníky s dovednostmi z technických i ekonomických disciplín, kteří nacházejí uplatnění ve stavebních firmách i ve veřejné správě.
Obor Konstrukce staveb má dvě výjimečné specializace - Rekonstrukce staveb a Izolace staveb, které se na jiných vysokých školách takto neučí. Garanty jsou přední čeští experti. U „izolací“ to jsou například samotní tvůrci norem v oblasti izolací staveb včetně docenta Zdeňka Kutnara, zřejmě největší osobnosti v odvětví. Obor Konstrukce staveb připravuje vysoce specializované odborníky zejména pro stavební a inženýrské podniky.

 Zatímco ekonomický obor je tříletý, stavební obory se však studují čtyři roky. To odpovídá požadavkům České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která pro právo získat oprávnění autorizovaného inženýra vedle nezbytné praxe vyžaduje i čtyři roky vysokoškolského studia.

VŠTE nyní připravuje akreditaci nového oboru Strojírenství, v němž by se velký důraz kladl na projektovou výuku v podmínkách konkrétních průmyslových podniků. Získá-li souhlas, půjde o historické, průlomové rozhodnutí, protože žádná jihočeská vysoká škole se strojírenstvím a výchovou strojních inženýrů nezabývá. Do budoucna se předpokládá i další rozšiřování portfolia studijních oborů o další technické disciplíny.
Areál VŠTE v Okružní ulici poskytuje kvalitní zázemí. Vedle učeben jsou zde také koleje, menza, knihovna nebo sportovní areál. 


V nadcházejícím akademickém roce 2011 / 2012 jsou otevřeny tyto studijní programy a obory:
•    Program Stavitelství v oborech
      Konstrukce staveb v prezenční formě
      Stavební management v prezenční i kombinované formě
•    Program Ekonomika a management v oboru Ekonomika podniku v prezenční i kombinované formě