Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE bude spolupracovat s Lomonosovovou univerzitou

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2. června 2014

Především spolupráci při výzkumu, ale také výměnu studentů, zahrnuje smlouva mezi českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou (VŠTE) a Fakultou státní správy Lomonosovovy univerzity, kterou v Moskvě podepsali představitelé obou škol.

„Beru to jako ocenění naší práce, protože Rusové si nás našli sami. Mezi českými vysokými technickými školami hledali partnera a nejlépe jsme jim z různých srovnání a analýz vyšli my. To mě opravdu potěšilo,“ říká rektor Marek Vochozka. 

Dohoda umožňuje spolupráci a propojení ekonomických a technických přístupů při rozvíjení konceptu strategického plánování v oblasti řízení výroby, podávání společných výzkumných projektů nebo účast na mezinárodních konferencích.

VŠTE už aktivně spolupracuje i s dalšími významnými ruskými univerzitami jako je Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova v Moskvě, Petrohradská státní polytechnická univerzita nebo Uralská federální univerzita v Jekatěrinburgu. A také s řadou dalších vysokých škol v desítce evropských zemí. Ještě letos by mělo dojít k podpisu podobných dohod v Číně.

„Zapojení do mezinárodní spolupráce a aktivit je pro nás jednou ze strategických priorit,“ říká Lenka Hrušková, prorektorka pro studium a pedagogickou činnost. Takové partnerství podporuje rozvoj školy i jejich akademických pracovníků a umožňuje přípravu studentů pro mezinárodní trh práce. A také poskytuje podněty pro integraci nových vzdělávacích trendů, ať jde o obsah, nové formy a výukové metody.

 VŠTE, jako na praxi zaměřená neuniverzitní veřejná vysoká škola, má ve svých osnovách v Česku nadstandardní jeden semestr odborné praxe, a dnes nabízí přes 40 předmětů v angličtině. Její studenti mohou v cizině studovat v angličtině, němčině, španělštině, ruštině či francouzštině. V loňském akademickém roce tuto možnost využila dvacítka z nich, v tom současném zatím 49. Mezinárodního prostředí mohli však využívat i studenti, co zůstali v tomto roce v Českých Budějovicích, neboť dosud na VŠTE v rámci výměnných programů pobývalo 70 zahraničních studentů.

***

Fakulta státní správy (Факультет государственного управления) vznikla v roce 1993, od roku 2008 sídlí v novém areálu a patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející fakulty Moskevské státní Lomonosovovy univerzity. Má 17 kateder a od roku 2011 vlastní koncepci vzdělávání. To je dvouúrovňové – základem je čtyřleté bakalářské, s navazujícím dvouletým magisterským studiem. Významnou součástí fakulty jsou vědecká střediska Centrum strategických informací, Centrum srovnávací politiky a správy sociální sféry nebo Centrum komunikačních technologií. Vychází zde i dva impaktované časopisy, obecně považované mezi těmi odbornými za nejprestižnější.

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management. Od září 2014 k nim přibude i první magisterský obor Logistické technologie. Od nového akademického roku také škola otevře Centrum technických studií v Táboře. Její součástí je rovněž Projektové a inovační centrum VŠTE, s.r.o. jehož cílem je napomáhat transferu znalostí a s tím související tvůrčí činnosti směrem k aplikační sféře.