Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE bude mít novou posluchárnu

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 11. července 2011

Po pěti letech existence se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) dočká kýžené velké posluchárny až pro 200 studentů. Během léta vznikne stavebními úpravami ve výukovém pavilonu B v areálu školy. 
„Zvolili jsme nejekonomičtější řešení, protože na stavbu nové auly, s níž ve svých rozvojových plánech také počítáme, nejsou v této době peníze. Přitom takový prostor k výuce i dalším školním akcím nutně potřebujeme,“ říká kvestor Ing. Petr Mulač. Situace se dosud řešila pronájmem kulturního centra Bazilika. Zbytečné přejíždění ale studentům samozřejmě komplikovalo život. „Nová posluchárna, s jejímž zprovozněním počítáme do zahájení nového akademického roku, tak bezesporu dál zvýší komfort studia na VŠTE,“ poznamenává Petr Mulač. 
Letních prázdnin VŠTE využije rovněž k rekonstrukci rozvodů a sítí elektřiny, vody, tepla a veřejného osvětlení. Ty jsou ještě z roku 1964, kdy areál někdejšího učiliště vznikal, a jejich současný stav je dost neutěšený. „Zvýšíme tím nejen spolehlivost těchto sítí, ale dojde také k poklesu provozních nákladů. Očekáváme hlavně energetické úspory díky efektivní regulaci vytápění objektů a minimalizaci ztrát na trasách,“ vysvětluje Petr Mulač. 
V rámci letních stavebních úprav získá zázemí také Studentská unie, která tak bude moci zřídit zamýšlené studentské centrum, které se pro studenty stane novým kontaktním místem a umožní jim pružně řešit jejich problémy. Od září VŠTE také počítá se zavedením jednotného elektronického studentského konta, díky němuž bude možné komfortně platit za všechny služby spojené se studiem. 
***
VŠTE poskytuje vzdělání dvěma tisícovkám studentů v oborech Konstrukce staveb, Stavební management a Ekonomika podniku s pěti specializacemi (Finanční řízení a účetnictví, Pojišťovnictví a bankovnictví, Obchodní podnikání, Marketing a nově Management dopravy), Studijní programy jsou bakalářské a trvají tři nebo čtyři roky.