Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE bez bariér

Projekt “Studium na VŠTE bez bariér“ je realizován na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích od 1. července 2012 do 31. března 2015. Cílem projektu je inovace studijních oborů naší školy (tj. Ekonomika a management, Stavební management, Konstrukce staveb, Technologie dopravy a přepravy a Strojírenství) zejména ve vztahu ke studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (tj. studentům se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo sociálním znevýhodněním a dále studentům se specifickými poruchami učení – např. dyslexie, dysgrafie apod.) a vhodnému provázání nabízených studijních oborů s praxí.

Změny se projeví v prezenční i kombinované formě studia, a to prostřednictvím inovace studijních materiálů (např. formou online výukových materiálů), pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě proběhnou také stavebně technické úpravy v areálu školy. Nespornou výhodou bude také vznik tzv. Institut distanční praxe, který umožní absolvovat praxi i studentům například s omezenou pohyblivostí, a to přímo v areálu školy. Veškeré inovované studijní materiály budou recenzovány odborníky z praxe, tím bude zajištěno stále více vyžadované propojení teoretické a aplikační sféry.     

 

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu „Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích“ s reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0019.