Jazyky: CZ | EN | RU
VŠTE akreditovala nový studijní obor Pozemní stavby

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 23. března 2015 

Studijní nabídka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) se od konce září, kdy začíná akademický rok 2015/16 rozšíří o nový obor Pozemní stavby v prezenční i kombinované formě studia. V únoru žádost školy schválila Akreditační komis, nyní v březnu její rozhodnutí potvrdilo ministerstvo školství. Uzávěrka přihlášek ke studiu končí 30. dubna.

 „Akreditací nového technického oboru jsme učinili další významný krok k naplnění našeho rozvoje v souladu s potřebami Jihočeského kraje. Stavebnictví je tradiční, silnou součástí regionu a tento studijní obor dlouhodobě požadovalo,“ říká docent Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Škola má od založení v roce 2006 v bakalářském studijním programu Stavitelství akreditované už dva stavební obory Konstrukce staveb a Stavební management. Zatímco „konstrukce“ zůstanou po akreditaci nového oboru zachované a dál se budou rozvíjet, „management“ se změní ve specializaci právě v rámci oboru Konstrukce staveb.

Nový studijní obor podpořila svým doporučením Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), zastřešující autorizované inženýry a techniky ve výstavbě. Úspěšné ukončení tohoto oboru tak dává absolventům předpoklady získat její autorizaci. „Stavební zákon ukládá, že autorizace je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,“ vysvětluje rektor.

Jde tedy o významné koncepční rozhodnutí, zapadající do dlouhodobé strategie VŠTE být silnou, regionální, profesně orientovanou technickou vysokou školou, připravující vzdělané odborníků s dobrými předpoklady pro uplatnění na trhu práce.