Jazyky: CZ | EN | RU
Trať pro měření charakteristiky vzduchového proudového kompresoru

Základní specifikace: 

Trať obsahuje proudový vzduchový kompresor (ejektor),  doplněný měřící tratí, umožňující měřit rychlostní profil v potrubí pomocí Prandtlovy sondy. 
 
Jako zdroj energie bude použit stlačený vzduch z tlakové nádoby trati č.3.Zapojení umožní provést měření výkonu kompresoru jednak měřením průtoku škrticím orgánem (centrickou clonou), jednak měření rychlostního profilu Prandtlovou sondou.
 
Jako příkon bude měřeno množství a tlak stlačeného vzduchu na vstupu ejektoru. 
 
 

 Potřebné komponenty a minimální specifikace: 

  • Proudový vzduchový kompresor  
  • Měřící clona pro stanovení průtoku vzduchu, včetně snímače tlakové diference 
  • 3 snímače teploty s rozsahem 0-200 °C 
  • 2 tlakové snímače do 1 MPa 
  • Záznamník dat s 5 vstupy pro měření v interiéru (laboratoři) s příslušenstvím 
  • 2 uzavírací a regulační armatury 
  • Potrubí v celkové délce cca 10 m 
  • Prandtlova trubice s digitálním mikromanometrem 
  • Anemometr se žhaveným drátkem 
  • Anemometr vrtulkový