Jazyky: CZ | EN | RU
Technické obory nejsou žádnými outsidery

České Budějovice, 8. dubna 2013

Pouze studijní průměr nepřesahující 2 dává uchazečům o studium technických oborů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích jistou šanci na přijetí. „To je pro nás směrodatné kritérium i za cenu, že bychom případně vypisovali další kolo přijímacího řízení. Studenti technických oborů jsou naší prioritou a my chceme, aby tyto obory byly prioritou i pro ně. Tedy, aby s nimi spojovali svou budoucnost a ne na ně pouze „zbyly,“ říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE před finišem podávání přihlášek ke studiu. Tento termín zde končí 12. dubna. 

Na jediné jihočeské Technice lze například studovat strojírenství, technologii dopravy a přepravy nebo konstrukci staveb. S výjimkou stavebnictví a ekonomiky podniku jde o nově akreditované bakalářské obory, které na své první absolventy teprve čekají. 

„Náš absolvent se bude umět orientovat v konstrukci, technologii a v procesech řízení firmy,“ uvádí Štefan Husár, vedoucí Katedry strojírenství. Zvládne řídit projekt a jeho financování, připravovat a zpracovávat technologii výroby, řídit ji a zajišťovat tok materiálů, návaznost pracovišť, uspořádání strojů. Nebo také stanovit způsob kontroly kvality a technických zkoušek 
a spolupracovat na řízení kvality produkce. 
„U nás se zase zaměřujeme na ekonomii dopravních a spedičních firem a organizaci a technologii jednotlivých druhů dopravy a logistiky. Ty patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející obory. A tomu odpovídá i zájem o studium,“ říká Rudolf Kampf, vedoucí Katedry dopravy a přepravy. Na ní vyučuje i Jiří Kolář, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, jedné z největších firem v zemi. 
VŠTE jako vysoká škola neuniverzitního typu netvoří fakulty. Roli „fakult a děkanů“ mají katedry a jejich vedoucí. Řízení je tak velmi efektivní a pružné. Strategií VŠTE je přitom vytvořit ucelený, široký program kvalitních technických studijních oborů, který vychází z potřeb firem v kraji. Jihočeští maturanti, kteří chtějí na vysoké škole studovat technické obory, tak už nemusejí řešit, do jaké části Čech za nimi cestovat. 
„Blízkost školy samozřejmě snižuje náklady na studium. Ale nás těší, že zájem plyne hlavně z profesní orientace a úrovně vzdělání, které nabízíme. V něm má velký prostor propojení vědomostí s praxí a spolupráce s firmami. To všechno úspěšným studentům otevírá dveře k získání zajímavé práce nebo k pokračování v inženýrském studiu,“ poznamenává Ludmila Opekarová.

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb Ekonomika podniku a Stavební management.