Jazyky: CZ | EN | RU
TAČR

TAČR

Připravované

Podané

Vliv klimatu a extrémních projevů počasí na půdotvorné a erozní procesy v krajině
Řešitel za VŠTE: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Řešené a spoluřešené