Jazyky: CZ | EN | RU
Studium Dual International

Projekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ získaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020, byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů. Tříletý projekt byl zahájen úvodním setkáním tří projektových partnerů (Technische Hochschule Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) 02.02.2017 v Deggendorfu. Cílem projektu je společně poskytnout možnost duálního studia v příhraničním regionu Bavorska a Česka, protože v době nedostatku odborníků jsou mezinárodní zkušenosti důležitou konkurenční výhodou. Studenti partnerských vysokých škol tak budou moci své fáze praxe absolvovat v zahraničním podniku – v Bavorsku, nebo v Česku. Kontakt: PhDr. Jan Gregor, Ph.D., gregor.jan@mail.vstecb.cz.

Mezinárodní duální studium mezi Bavorskem a Českem

Internationales Duales Studium zwischen Bayern und Tschechien

CAST - Company academic students training

3. setkání projektových partnerů v rámci projektu CAST (Company Academic Students Training) v asociovaném podniku Streicher ve Štěnovicích u Plzně (26.09.2017)