Jazyky: CZ | EN | RU
Studenti mají na VŠTE novou aulu a knihovnu

České Budějovice, 23. října 2012

Nová aula, knihovna a studovny. To jsou nejvíc viditelné změny, provázející začátek nového akademického roku na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Ta má už přes 3500 studentů a nové zázemí jí pomůže dál zkvalitnit podmínky pro výuku. Objekty se pro akademickou obec otevřely 1. října. Studenti ale uvítali i nové jednotné kontaktní místo, kde si vyřídí vše, co potřebují ke studiu, a nově zrekonstruovaná sociální zařízení ve všech budovách areálu.

„Školu tvoří především lidé. Posluchači, akademická obec, pracovníci. A ti také budují jejího ducha. K tomu však potřebují adekvátní zázemí. Letos se nám v této oblasti podařil výrazný krok kupředu. Lidé to vnímají a roste jejich entuziasmus,“ říká pověřený rektor Marek Vochozka.

Aula, v níž je 350 míst, slouží nejen pro imatrikulace, promoce a jiné slavnostní příležitosti, ale především k výuce a konferencím. „Celková koncepce, dispoziční řešení, kapacita a vybavení auly cíleně vycházejí z výukových potřeb školy. Vedle toho jsme ale chtěli mít i vizuálně a architektonicky zajímavý reprezentativní, víceúčelový prostor pro nejrůznější příležitosti. Jsme rádi, že výsledek předčil naše očekávání,“ dodává Marek Vochozka.  

 V sousedství auly vznikla nová knihovna se dvěma studovnami. Je prostornější a soustřeďuje obslužné činnosti do jednoho místa. I zde se tak zlepšilo studijní zázemí a úroveň služeb jako je systém výpůjček nebo otevírací hodiny.

Kvůli omezeným finančním možnostem přitom musela VŠTE hledat nejefektivnější řešení. To pro aulu s knihovnou a studijním zázemím našla v přestavbě technicky zastaralé tělocvičny, jejíž provoz byl velmi neekonomický. Nové sportovní zázemí by mělo na VŠTE vyrůst v dalších letech.

***

VŠTE vznikla v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Více než 3500 studentům nabízí čtyři bakalářské obory – Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy.