Jazyky: CZ | EN | RU
Studenti byli na zkušené v ČSAD Autobusy

České Budějovice, 15. dubna 2013

Na zkušenou do dopravní společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice vyrazili studenti Vysoké školy logistiky z Přerova, které doplnili studenti oboru Ekonomika podniku zdejší Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE). 

Debata s generálním ředitelem Vladimírem Homolou a obchodním ředitelem Karlem Coufalem se týkala hlavně organizace a zajištění pravidelné autobusové dopravy a optimalizace jízdních řádů. Oba manažeři seznámili studenty s problematikou veřejné autobusové dopravy a inovacemi, kterým se firma systematicky věnuje od roku 2010. Jde například o napřimování  spojů, nasazování „minibusů“ s malou kapacitou, včetně těch na CNG, či zavádění spojů na zavolání, s nimiž budějovický dopravce přišel jako první v zemi. „Dopravní obslužnost a její zlepšování i v době, kdy jsou veřejné rozpočty napnuté, je silné téma. Lze si s ním ale poradit,“ uvedl Vladimír Homola.

Podle prorektorky VŠTE Ludmily Opekarové jsou podobné kontakty s firmami jedním z pilířů výuky. „Bez těsného propojení ve škole získaných vědomostí s reálnou praxí se nelze obejít,“ vysvětlila. Ocenila, že firma vyjde oběma školám vstříc při přípravě seminárních nebo bakalářských prací studentů.

Přestože VŠTE má zatím akreditované jen bakalářské obory, loni otevřela i magisterský obor logistika jako edukační středisko VŠL Přerov. „Pro jižní Čechy to je velká změna. Naši absolventi už nemuseli kvůli dalšímu studiu opouštět kraj. A je to i první magisterský technický obor, který se zde studuje,“ uvedl Marek Vochozka, rektor VŠTE. Logistiku škola zvolila kvůli její perspektivě a dynamickému růstu. Roli sehrálo i to, že doprava má právě na jihu Čech silné zázemí. 

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí přes 3500 studentů ve čtyřech bakalářských oborech – Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy. Od března k ni přibyl pátý obor Strojírenství.