Jazyky: CZ | EN | RU
Studenti

Informace pro studenty

S ohledem na skutečnost, že se snažíme pomoci osobám se specifickými vzdělávacími potřeby s úspěšným zvládnutím studia, připravili jsme pro Vás následující nabídku služeb, které lze v Informačně poradenského centra využít. Pro využití níže vyjmenovaných služeb IPC je nutná registrace v Informačně poradenském centru VŠTE, vice informací naleznete ZDE
 
Nabídka služeb IPC pro studenty VŠTE se specifickými vzdělávacími potřebami:
  • Možnost vykonání průběžných a závěrečných testů v prostorách IPC v klidném a příjemném prostředí,
  • možnost prodloužené časové dotace na testy,
  • možnost změny formy zkoušení z písemné na ústní,
  • možnost prodloužení časové lhůty pro odevzdání seminárních prací,
  • možnost využití celé řady kompenzačních pomůcek a speciálního softwaru, kterým je Informačně
     poradenské centrum vybaveno. 
 
Mějte prosím na paměti, že Vaše studium se i v případě Vašeho členství v Informačně poradenském centru standardně řídí Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a také Opatřením rektora č. 5/2017 k organizaci studia pro studenty IPC