Jazyky: CZ | EN | RU
Služby a pomůcky v IPC

Poskytované služby

Každý náš student se specifickými vzdělávacími potřebami má individuální přístup a podmínky ke složení průběžných a závěrečných testů a zkoušek. Zároveň také může využít služeb, kompenzačních a didaktických pomůcek, které usnadní úspěšné zakončení studia na VŠTE. Naše heslo zní: Student by neměl mít jinou překážku ke studiu než obtížnost přednášené látky.
 
Pohybové postižení/omezení
VŠTE zajišťuje bezbariérovou přístupnost budov. Nabízíme informační podporu před nástupem do studia, speciální podmínky pro zkoušky a podporu orientace v prostorách budov naší školy. Klient IPC má možnost využít digitalizovaná skripta, kompenzační pomůcky technického charakteru a vyšší časovou dotaci na zkoušky. Odstranili jsme přístupové bariéry a nevytváříme bariéry komunikační.
 
Zrakové postižení
Upravujeme testy do elektronické podoby, výtisky ve zvětšené podobě a prodloužení času pro vypracování odpovědí. Samozřejmostí je zajištění technického zázemí, konzultačních a poradenských služeb. Na VŠTE jsou dostupné služby, které nabízí vhodné technologie potřebné pro zpřístupnění výuky, další možností jsou zápůjčky technického vybavení. Nabízíme větší komunikaci se světem.
 
Sluchově postižení
Snažíme se o podporu, která se odvíjí od individuálních potřeb studenta. Nabízíme partnerský lidský vztah, máme zájem o úspěšné studijní výsledky. Vycházíme vstříc radou a pomocí.Znalosti a schopnosti studenta jsou pro nás zpětnou vazbou pro naší výukovou činnost. Poskytujeme informace, které jsou pro klienta IPC v přijatelném komunikačním kódu. Dáváme více než škola speciální…
 
Specifické poruchy učení – Dysgrafie, Dyslexie, Dysortografie
Upravujeme testové materiály, adaptujeme formy zkoušení, nahrazujeme písemnou zkoušku ústní formou, navrhujeme delší časový prostor pro zpracování tématu, umožňujeme seminární či závěrečné práce nahradit mluvenou prezentací. Z neúspěšných studentů se mohou u nás stát studenti úspěšní.
 
Duševní porucha – Autismus
Volíme individuální přístup ve vzdělání. Pomáháme nakládat s časem, plánovat a rozlišovat mezi úkoly podle toho, jak jsou důležité a časově náročné. Umožňujeme studentům upřednostnit písemný projev před projevem ústním, zpřístupňujeme studijní opory v písemné podobě, nabízíme individuální konzultace a prostor pro dotazy v klidném prostředí. Akceptujeme jinakost.
 
Informačně poradenské centrum dále nabízí pomoc a radu již v rámci přijímacího řízení, kdy Vám může pomoci se všemi administrativními povinnostmi, které je nutné před nástupem učinit (volba vhodného oboru, podání elektronické přihlášky, atd.). Více informací ZDE.
 

Pomůcky k zapůjčení a využití v IPC

Informačně poradenské centrum disponuje následujícími pomůckami, které je možné klientům IPC zapůjčit či které je možné využít přímo v prostorech IPC.
 
 
  • Počítač s monitorem
  • Skener
  • Audio repro speaker
  • Notebooky
 
  • SONY digitální záznamník
     Zařízení sloužící k záznamu zvuku, příznačně hlasu. Hodí se k zaznamenávání myšlenek, rozhovorů apod.
 
  • Digitální čtecí přístroj hlasový
    Jedná se digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem. Pomůcka je určená pro nevidomé uživatele.
 
  • Ruční skener IRISPen Express ve tvaru tužky
     Ruční skener IRISPen Express je plně vybavený tužkový skener pro rozpoznávání textu. Funguje stejně
     jako zvýrazňovač. Postačí tak pouze přejet perem přes tištěné informace například z novin, časopisů, knih,
     dopisů, atd. a text se ihned objeví na obrazovce počítače. 
 
  • Braillská tiskárna
     Braillská tiskárna je zařízení pro tvorbu braillských materiálů. Tisk je založen na vytlačování bodů na
     speciální papír, který je oproti normálnímu silnější.
 
  • Braillský řádek
     Braillský řádek patří k výstupním zařízením, která používají uživatelé pracující hmatem a sluchem, kdy
     nejčastějšími uživateli jsou nevidomé osoby.  Informace jsou následně zobrazovány pomocí Braillova
     bodového písma.
 
  • Software Jazyky bez bariér
     Software pomáhá ve studiu cizích jazyků studentům se specifickou poruchou učení a s poruchou
     autistického spektra.
 
  • Software FINE READER 11 Proffesional
     Za pomoci softwaru FINE READER 11 Proffesional lze převést vytištěný text do počítače. Uživatel tak
     nemusí ztrácet čas zdlouhavým přepisováním.
 
  •  Software KOBA speech 2 v různých jazycích
      Software KobaSpeech 2 je univerzální hlasový syntetizér, který obsahuje velmi kvalitní a přirozeně znějící
      hlasy. Hlasový syntetizér je nezbytnou součástí všech aplikací s hlasovým výstupem, jako jsou odečítače
      nebo čtečky elektronických knih.
 
  • Software SUPERNOVA CZ
     SuperNova je zvětšovací software, který umožňuje zvětšit obsah obrazovky, nastavit či filtrovat barvy,
     nastavit kontrast, zvýraznit kurzor a ukazatel myši či další prvky.
 
  • Zvětšovací a odečítací program ZOOMTEXT
     Zvětšovací a odečítací program ZoomText je software určený pro slabozraké uživatele, kteří nepřečtou z
     obrazovky text v běžné velikosti. Program umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, nastavovat barvy,
     zvýrazňovat kurzor a číst textové informace hlasovým výstupem. Zajišťuje tak, aby uživatel viděl a slyšel
     vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a
     internetu.
 
  • Software Claroread
     Program ClaroRead je určen osobám, kteří mají potíže při čtení a psaní. ClaroRead čte obrazený text
     syntetickým hlasem, zároveň čtený text na obrazovce počítače zvýrazňuje, a propojuje tak mluvenou a
     psanou podobu slova. V Informačně poradenském centru je k dispozici verze Claroread Standard na osmi
     USB, program se neinstaluje, lze ho používat na libovolném počítači nebo DVD. Je vhodný pro dyslektiky 
     dysgrafiky, z našich zkušeností víme, že i pro studenty s poruchou autistického centra.