Jazyky: CZ | EN | RU
Rozhovor s předsedkyní České studentské unie Markétou Šestákovou

Markéta Šestáková, končící předsedkyně České studentské unie, říká:
Nechceme studentům život organizovat, ale pomáhat jim

České Budějovice, 7. března 2013 

Markéta Šestáková si ke studiu konstrukcí staveb na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické přibrala na čas i předsednictví České studentské unie. Teď o víkendu její půlroční mandát vyprší.

Jaký ten půlrok byl? 

Opravdu výborný. Naskytly se mi takové možnosti, o které nezakopnete každý den. Byla to pro mě vážně čest, reprezentovat ty aktivnější studenty.

Jaké možnosti máte na mysli?

Například jsem měla možnost být u jednání o novele zákona o vysokých školách. Poznala jsem řadu významných lidí nebo jsem byla přímým účastníkem tiskových konferencí. Zkušenosti k nezaplacení.

Co se podařilo, co ne?

Nemyslím si, že by se něco vyloženě nepodařilo. Jak už řečeno, za velký úspěch pokládám účast ČeSU na jednáních o novele zákona o vysokých školách. Je dobře, že i studenti mohou říct svůj názor k věci, která se jich týká.

Co Česká studentská unie nabízí?

Nejsme organizací v pravém slova smyslu, nemáme právní subjektivitu. Jsme ale "kontaktním prvkem" různých studentských uskupení, jako jsou unie, spolky, studentská rádia, ale i studentské komory akademických senátů. Vedle projektů s masovým dosahem, jako jsou TOP zaměstnavatelé nebo Fakulta roku, kde se počet hlasujících pohybuje v desítkách tisíc, nabízíme i online odborné přednášky profesionálů OnlineDays.cz, TechnicDays.cz a LawDays.cz. Vydáváme vlastní tištěné médium, časopis EkonTech.cz, určený pro studenty ekonomie a techniky, který vychází šestkrát ročně v nákladu 21 tisíc kusů a distribuujeme ho na vybraných ekonomických a technických fakultách v celé zemi. Myslím, že kdo chce, může prostřednictvím ČeSU získat opravdu dost informací. Nechceme studentům život organizovat, ale pomáhat jim.

Už si ČeSU našla mezi studenty místo?

Určitě ano. I když jsme poměrně mladá studentská síť. Existujeme zhruba tři a půl roku, tak se nám podařilo nastartovat mnoho velmi úspěšných projektů. A také tu je nějaká konkurence. Ale díky za ní, protože to nás tlačí k lepším výkonům a hlavně výsledkům.

 

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí přes 3500 studentů ve čtyřech bakalářských oborech – Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy. Od března k nim přibyl pátý obor Strojírenství.