Cílem specializace Řízení lidských zdrojů studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Ekonomika podniku je připravit specialisty pro útvary lidských zdrojů v korporátních podnicích, ve veřejné a státní správě, vzdělávacích, poradenských institucích a personálních agenturách a příslušných konzultantských společnostech za účelem rozvoje odborných schopností a profesních dovedností budoucích manažerů.

Specializace vychází z pojetí personální práce, které vidí v lidském faktoru rozhodující činitel úspěšnosti ve smyslu podpory úspěšné kariéry v oblasti managementu, poradenství a řízení lidských zdrojů, podpory podnikání a konkurenceschopnosti podniku či zefektivnění pracovních procesů.

Konkrétně se zaměří na teoretickou a především praktickou rovinu personální strategie, personální politiky, personálních činnosti (funkcí), hodnocení pracovníků, řízení pracovní kariéry a ovládání personálního softwaru. Vychází z požadavků podnikatelské sféry v České republice na profil pracovních kompetencí manažera a z nejnovějších trendů v Evropské unii a USA.

Specializace předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů Řízení lidských zdrojů a Time management a je nabízena studentům prezenční i kombinované formy studia.

Na výuce se podílí odborní vědečtí pracovníci a externí spolupracovníci z podnikové praxe tak, aby studenti byli seznámeni s teoretickými základy personální práce v oblasti řízení lidských zdrojů, účinnými praktickými nástroji personální politiky a personální strategie a metodami v oblasti řízení lidských zdrojů.

Absolventi specializace budou schopni věnovat se komplexní personální práci, především analyzovat, klasifikovat a rozvíjet systémy a metody v oblasti řízení lidských zdrojů, řešit problémy spojené s řízením a vedením lidí a spoluvytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, optimalizovat vhodnou organizační kulturu a pozitivní klima v organizaci.